Gå direkt till sidans innehåll

N7 Uppföljda avtal

Nyckeltal SE.8.7.3.1

Malmö stad ställer kemikaliekrav vid upphandling vilket är ett viktigt instrument för att fasa ut farliga kemiska ämnen. För att säkerställa att Malmö stads avtalsparter efterlever samtliga kemikaliekrav krävs en kontinuerlig och omfattande avtalsuppföljning.

Datakälla: hållbarhetskoordinator, upphandlingsenheten, Stadskontoret
Minsta årliga antal:
1 stycken

Kommentar

Redan år 2020 följdes avtalet för kökstillbehör upp. Malmö stad har genomfört kemiska analyser på skärbrädor och har även deltagit i kemkollen som SKL Kommentus håller i.

Senast uppdaterad: 2022-03-15