Gå direkt till sidans innehåll

Olyckor med utsläpp av farligt ämne

Nyckeltal SE.8.4.1

Räddningstjänsten Syd har information om antal olyckor som sker årligen och uppgifterna nedan är hämtade från dem.

Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Datakälla: Räddningstjänsten Syd
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
21 stycken (2021)
Utgångsvärde:
72 stycken (1990)

Kommentar

Antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne minskade med en under år 2021 och uppgick därmed till 21 stycken under detta år. Tillsammans med år 2019 är dessa två år, de som redovisat det lägsta antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne under hela perioden sedan år 1990. Under år 2015 till 2017 uppgick de till cirka 60 stycken årligen medan de under åren 2009-2014 låg mellan 33 och 50 stycken. Före år 2009 var antalet olyckor med farligt ämne fler än 55 varje år och mellan år 1996 och 2005 var de som flest med en topp på 156 stycken år 1999.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde under år 2017 om klassningar avseende en del händelser. Detta kan framöver bland annat innebära att några fler händelser hamnar i den visade kategorin då även händelser avseende överhängande fara ska ingå.

Senast uppdaterad: 2022-02-08