Gå direkt till sidans innehåll

Åtgärdsstatus för förorenade områden

Nyckeltal SE. 8.4. 5

Förorenade områden inventeras och riskklassas av ansvarig tillsyndmyndighet utifrån en gemensam metodik för inventering av förorenade områden – MIFO. Nedanstående uppgifter visar åtgärdsstatus för områden med mycket hög eller hög risk och är hämtade från Länsstyrelsens register.

Åtgärdsstatus för förorenade områden med mycket stor eller stor risk enligt MIFO-klassningen per åtgärd.

Datakälla: Länsstyrelsen Skåne
Senaste värdet:
352 objekt (2023)
Utgångsvärde:
352 objekt (2023)

Kommentar

Åtgärdsstatusen för de förorenade områden som klassats i riskklass 1 eller 2 (mycket stor eller stor risk för negativa effekter på människors hälsa och miljön) visar att för 107 områden har ytterligare åtgärder vidtagits efter inventering.

Senast uppdaterad: 2024-03-12