Gå direkt till sidans innehåll

Förorening med miljöfarliga ämnen

Delområde SE.8.4

Utsläpp av olika typer av föroreningar sker till mark och vatten. Här redovisas uppgifter från Räddningstjänsten Syd, Kustbevakningen samt Malmö stad.

Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit minskade under år 2021 till 21 stycken, vilket är den lägsta siffran tillsammans med år 2019. De senaste tolv åren har dessa olyckor legat på mellan 30 och 60 stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år 1999.

Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde ökade under år 2021 och uppgick till sju stycken. Mellan ett och fem oljeutsläpp per år har skett i Malmös havsområde sedan år 2011. Dessförinnan var frekvensen lägre då inga oljeutsläpp detekterades alls vissa år.

Anmälningarna om marksaneringsärenden var färre under år 2021 jämfört med tidigare år och uppgick till 69 stycken. De tre föregående åren har de legat kring 80 stycken per år. Detta innebär att många markområden saneras och därigenom minskar markföroreningarna i Malmö successivt.

Senast uppdaterad: 2022-05-11