Gå direkt till sidans innehåll

Förorening med miljöfarliga ämnen

Delområde SE. 8. 4

Utsläpp av olika typer av föroreningar sker till mark och vatten. Här redovisas uppgifter från Räddningstjänsten Syd, Kustbevakningen samt Malmö stad.

Utsläpp av farliga ämnen vid olika typer av olyckor där räddningstjänsten ingripit minskade under år 2022 till 16 stycken, vilket är den lägsta siffran under den redovisade perioden. De senaste tolv åren har dessa olyckor legat på mellan 30 och 60 stycken per år. Antalet var dock som högst mellan år 1996 och 2005 med en topp på 156 stycken år 1999.

Antalet oljeutsläpp inom Malmös havsområde minskade återigen under år 2022 och uppgick till två stycken. Mellan ett och fem oljeutsläpp per år har skett i Malmös havsområde sedan år 2011. Dessförinnan var frekvensen lägre då inga oljeutsläpp detekterades alls vissa år.

Anmälningarna om marksaneringsärenden var färre under år 2022 jämfört med tidigare år och uppgick till 63 stycken. Under åren 2018- 2020 var anmälningarna som flest och låg kring 80 stycken per år. Detta innebär att många markområden saneras och därigenom minskar markföroreningarna i Malmö successivt.

Senast uppdaterad: 2024-03-12