Gå direkt till sidans innehåll

Grundvattenuttag

Nyckeltal SE. 6.4. 1

Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK, tidigare samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, kartlägger bland annat vattenuttaget ur grundvattenmagasinet, varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Grundvattenuttag från Grevietäkten.

Rad-id Mätområde Datum Värde (Mm³)

0

Grevie

1902

2,1

1

Grevie

1903

2,1

2

Grevie

1904

2,3

3

Grevie

1905

2,2

4

Grevie

1906

2,5

5

Grevie

1907

2,7

6

Grevie

1908

2,8

7

Grevie

1909

3,0

8

Grevie

1910

2,9

9

Grevie

1911

2,9

10

Grevie

1912

2,9

11

Grevie

1913

3,5

12

Grevie

1914

3,4

13

Grevie

1915

3,3

14

Grevie

1916

3,5

15

Grevie

1917

3,5

16

Grevie

1918

3,4

17

Grevie

1919

3,7

18

Grevie

1920

3,9

19

Grevie

1921

4,0

20

Grevie

1922

4,0

21

Grevie

1923

4,2

22

Grevie

1924

4,3

23

Grevie

1925

4,5

24

Grevie

1926

4,6

25

Grevie

1927

4,8

26

Grevie

1928

5,1

27

Grevie

1929

5,4

28

Grevie

1930

5,6

29

Grevie

1931

6,2

30

Grevie

1932

6,5

31

Grevie

1933

6,6

32

Grevie

1934

7,1

33

Grevie

1935

7,5

34

Grevie

1936

8,2

35

Grevie

1937

8,7

36

Grevie

1938

9,2

37

Grevie

1939

9,7

38

Grevie

1940

9,4

39

Grevie

1941

9,2

40

Grevie

1942

9,2

41

Grevie

1943

9,6

42

Grevie

1944

10,0

43

Grevie

1945

10,2

44

Grevie

1946

10,9

45

Grevie

1947

10,8

46

Grevie

1948

12,1

47

Grevie

1949

13,0

48

Grevie

1950

12,7

49

Grevie

1951

8,4

50

Grevie

1952

8,3

51

Grevie

1953

8,2

52

Grevie

1954

7,2

53

Grevie

1955

7,0

54

Grevie

1956

7,7

55

Grevie

1957

7,4

56

Grevie

1958

7,3

57

Grevie

1959

7,8

58

Grevie

1960

8,0

59

Grevie

1961

8,6

60

Grevie

1962

8,2

61

Grevie

1963

8,4

62

Grevie

1964

7,9

63

Grevie

1965

8,2

64

Grevie

1966

7,6

65

Grevie

1967

8,0

66

Grevie

1968

9,2

67

Grevie

1969

9,4

68

Grevie

1970

9,0

69

Grevie

1971

9,2

70

Grevie

1972

9,4

71

Grevie

1973

9,3

72

Grevie

1974

9,0

73

Grevie

1975

8,8

74

Grevie

1976

8,3

75

Grevie

1977

6,3

76

Grevie

1978

6,2

77

Grevie

1979

6,3

78

Grevie

1980

6,7

79

Grevie

1981

6,1

80

Grevie

1982

5,7

81

Grevie

1983

7,2

82

Grevie

1984

6,7

83

Grevie

1985

6,5

84

Grevie

1986

5,8

85

Grevie

1987

5,8

86

Grevie

1988

6,1

87

Grevie

1989

6,7

88

Grevie

1990

5,9

89

Grevie

1991

5,6

90

Grevie

1992

5,6

91

Grevie

1993

6,1

92

Grevie

1994

5,6

93

Grevie

1995

5,4

94

Grevie

1996

6,2

95

Grevie

1997

5,7

96

Grevie

1998

5,6

97

Grevie

1999

5,1

98

Grevie

2000

4,4

99

Grevie

2001

4,3

100

Grevie

2002

4,1

101

Grevie

2003

3,9

102

Grevie

2004

4,3

103

Grevie

2005

4,7

104

Grevie

2006

4,7

105

Grevie

2007

5,0

106

Grevie

2008

4,8

107

Grevie

2009

4,7

108

Grevie

2010

4,7

109

Grevie

2011

4,9

110

Grevie

2012

4,8

111

Grevie

2013

5,5

112

Grevie

2014

4,6

113

Grevie

2015

4,3

114

Grevie

2016

4,4

115

Grevie

2017

3,6

116

Grevie

2018

3,4

117

Grevie

2019

3,4

118

Grevie

2020

3,8

119

Grevie

2021

3,6

120

Grevie

2022

3,4

Datakälla: Sydvästskånes grundvattenkommitté, SSGK

Kommentar

Grundvattenuttaget från vattentäkten i Grevie har de senaste åren bedömts ligga på lite läger nivåer än tidigare. Vattnet som tas upp i grundvattentäkten i Grevie kommer från Alnarpsströmmen, en av tre stora grundvattenförekomster i sydvästra Skåne.

Malmö stad anlade redan år 1901 en vattentäkt i Grevie. Uttaget har varierat under årens lopp med ett högsta uttag på 13 Mm³ år 1949. Därefter minskades uttaget och låg på runt 8 respektive 6 Mm³ i vardera 25 år. I slutet av 1990-talet minskade uttaget återigen och låg sedan den nya avhärdningsanläggningen vid vattenverket i Bulltofta togs i bruk år 2004 kring 5 miljoner kubikmeter per år.

Vattenuttaget utgör en grov bedömning av uttagsvolymer inom Alnarpsströmmens verksamhetsområde. Uttaget påverkar på olika sätt omgivningarna och både för högt som för lågt vattenuttag kan få dåliga konsekvenser för kringliggande verksamheter och bebyggelse. Grundvattenbildningen och därmed vattentillgången bedöms för Alnarpsströmmen utgöra en mängd av ungefär 25 Mm³ per år.

Senast uppdaterad: 2023-06-08