Gå direkt till sidans innehåll

Cykeltrafikutveckling

Nyckeltal SE.4.4.2

Gatukontoret i Malmö ansvarar för stadens cykelvägar och arbetet med Malmö stads cykelprogram (2012-2019). Uppgifter på cykeltrafikens utveckling har hämtats från deras uppföljning av arbetet i Cykelbokslut 2014, 2016 och 2018.

Cykeltrafikens och befolkningens utveckling i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (Index)

0

Befolkning

2003

100

1

Befolkning

2004

101

2

Befolkning

2005

102

3

Befolkning

2006

103

4

Befolkning

2007

105

5

Befolkning

2008

107

6

Befolkning

2009

110

7

Befolkning

2010

112

8

Befolkning

2011

113

9

Befolkning

2012

115

10

Befolkning

2013

117

11

Befolkning

2014

119

12

Befolkning

2015

121

13

Befolkning

2016

123

14

Befolkning

2017

125

15

Befolkning

2018

127

16

Befolkning

2019

129

17

Befolkning

2020

130

18

Befolkning

2021

132

19

Cykeltrafik

2003

100

20

Cykeltrafik

2004

104

21

Cykeltrafik

2005

104

22

Cykeltrafik

2006

105

23

Cykeltrafik

2007

112

24

Cykeltrafik

2008

124

25

Cykeltrafik

2009

127

26

Cykeltrafik

2010

133

27

Cykeltrafik

2011

131

28

Cykeltrafik

2012

146

29

Cykeltrafik

2013

148

30

Cykeltrafik

2014

156

31

Cykeltrafik

2015

153

32

Cykeltrafik

2016

166

33

Cykeltrafik

2017

165

34

Cykeltrafik

2018

183

35

Cykeltrafik

2019

189

36

Cykeltrafik

2021

154

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Under år 2021 minskade cykeltrafiken i de centrala delarna vilket antagligen är ett resultat av coronapendemin. För år 2020 finns tyvärr inga uppgifter på cykeltrafiken på grund av problem med trafikräkningar samt coronapandemin. Mellan år 2003 och 2019 ökade cykeltrafiken i centrala Malmö med nästan 90 procent medan befolkningen under samma tid ökade med 29 procent. I början av den redovisade tidsperioden följdes cykel- och befolkningsökningen åt men efter år 2007 utvecklades cykeltrafiken i en snabbare takt.

Cykelflödena mäts varje år i cykelvägnätet. Cykeltrafikräkningar i tre gatusnitt i centrala Malmö har studerats för att ge en samlad bild av cykeltrafikutvecklingen. Cykeltrafiken och befolkningen år 2003 har fått indexet 100 så att förändringen och skillnaden ska synas tydligare.

Senast uppdaterad: 2022-03-07