Gå direkt till sidans innehåll

Cykelbanor och bilvägar

Nyckeltal SE.4.4.1

Gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem och Stadsbyggnadskontoret.

Total längd på cykelbanor och vägar

Rad-id Mätområde Datum Värde (km)

0

Bilvägar

2000

720

1

Bilvägar

2001

820

2

Bilvägar

2002

870

3

Bilvägar

2003

890

4

Bilvägar

2004

900

5

Bilvägar

2005

910

6

Bilvägar

2006

975

7

Bilvägar

2007

990

8

Bilvägar

2008

1071

9

Bilvägar

2010

1109

10

Bilvägar

2011

1124

11

Bilvägar

2012

1128

12

Bilvägar

2013

1136

13

Bilvägar

2014

1144

14

Bilvägar

2015

1147

15

Bilvägar

2016

1149

16

Bilvägar

2017

1153

17

Bilvägar

2018

1161

18

Bilvägar

2019

1163

19

Bilvägar

2020

1163

20

Bilvägar

2021

1166

21

Cykelbanor

2000

300

22

Cykelbanor

2001

374

23

Cykelbanor

2002

390

24

Cykelbanor

2003

392

25

Cykelbanor

2004

385

26

Cykelbanor

2005

400

27

Cykelbanor

2006

407

28

Cykelbanor

2007

410

29

Cykelbanor

2008

421

30

Cykelbanor

2009

425

31

Cykelbanor

2010

453

32

Cykelbanor

2011

469

33

Cykelbanor

2012

489

34

Cykelbanor

2013

486

35

Cykelbanor

2014

496

36

Cykelbanor

2015

500

37

Cykelbanor

2016

505

38

Cykelbanor

2017

510

39

Cykelbanor

2018

515,4

40

Cykelbanor

2019

521,4

41

Cykelbanor

2020

526

42

Cykelbanor

2021

532,2

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2021 ökade cykelbanornas längd med 6,2 km medan bilvägarnas längd ökade 3 km. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med drygt 230 km under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd ökat med drygt 440 km.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år 2011 har det mestadels byggts mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat. Alltsedan år 2015 har utbyggnadstakten avseende cykelbanor legat på mellan 4 och 6 km per år.

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.

Senast uppdaterad: 2022-02-25