Gå direkt till sidans innehåll

Cykelbanor och bilvägar

Nyckeltal SE. 4.4. 1

Fastighets- och gatukontoret i Malmö stad ansvarar för underhåll av bland annat bilvägar och cykelvägar i staden och uppgifter om vägarnas längd kommer från dem och Stadsbyggnadskontoret.

Total längd på cykelbanor och vägar

Rad-id Cykelbana Senaste värdet (km) Datum

0

Bilvägar

 1171

2022

1

Cykelbanor

 535,2

2022

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Längden på Malmös cykelbanor ökar sakta. År 2022 ökade cykelbanornas längd med 3 km medan bilvägarnas längd ökade 5 km. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med 235 km under den redovisade tidsperioden medan bilvägarnas längd ökat med drygt 450 km.

Bilvägarnas längd i Malmö ökar inte längre i samma takt som under de första åtta åren av den redovisade perioden. Sedan år 2011 har det mestadels byggts mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat. Alltsedan år 2015 har utbyggnadstakten avseende cykelbanor legat på mellan 4 och 6 km per år, förutom under år 2022.

Under år 2013 justerades lite fel som funnits i kartmaterialet vilket innebar en liten minskning av cykelbanornas längd fastän cykelbanenätet byggdes ut med cirka 3 km.

Senast uppdaterad: 2023-03-27