Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av PM2,5

Nyckeltal SE. 2.2. 5

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av partiklar PM2,5

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

310

1

Totalt

2000

268

2

Totalt

2005

258

3

Totalt

2010

181

4

Totalt

2015

148

5

Totalt

2020

130

6

Totalt

2021

119

7

El och fjärrvärme

1990

37,5

8

El och fjärrvärme

2000

23,6

9

El och fjärrvärme

2005

20,9

10

El och fjärrvärme

2010

6,01

11

El och fjärrvärme

2015

3,66

12

El och fjärrvärme

2020

4,62

13

El och fjärrvärme

2021

4,53

14

Egen uppvärmning

1990

46,5

15

Egen uppvärmning

2000

35,1

16

Egen uppvärmning

2005

31,5

17

Egen uppvärmning

2010

28,1

18

Egen uppvärmning

2015

21,7

19

Egen uppvärmning

2020

16,8

20

Egen uppvärmning

2021

16,4

21

Industri

1990

20,6

22

Industri

2000

14,9

23

Industri

2005

48,7

24

Industri

2010

23,6

25

Industri

2015

14,4

26

Industri

2020

13,6

27

Industri

2021

17,7

28

Transporter

1990

91,2

29

Transporter

2000

87,9

30

Transporter

2005

81,7

31

Transporter

2010

57,9

32

Transporter

2015

46,6

33

Transporter

2020

39,5

34

Transporter

2021

37,4

35

Arbetsmaskiner

1990

31,7

36

Arbetsmaskiner

2000

24,1

37

Arbetsmaskiner

2005

18,8

38

Arbetsmaskiner

2010

15,1

39

Arbetsmaskiner

2015

15,3

40

Arbetsmaskiner

2020

13,3

41

Arbetsmaskiner

2021

11,6

42

Produktanvändning

1990

7,62

43

Produktanvändning

2000

7,76

44

Produktanvändning

2005

7,52

45

Produktanvändning

2010

5,69

46

Produktanvändning

2015

5,68

47

Produktanvändning

2020

4,28

48

Produktanvändning

2021

3,73

49

Jordbruk

1990

0,55

50

Jordbruk

2000

0,37

51

Jordbruk

2005

0,31

52

Jordbruk

2010

0,27

53

Jordbruk

2015

0,28

54

Jordbruk

2020

0,32

55

Jordbruk

2021

0,32

56

Avfall och avlopp

1990

14,8

57

Avfall och avlopp

2000

15,4

58

Avfall och avlopp

2005

18,8

59

Avfall och avlopp

2010

19,9

60

Avfall och avlopp

2015

16,3

61

Avfall och avlopp

2020

20,7

62

Avfall och avlopp

2021

15,3

63

Utrikes transporter

1990

59,2

64

Utrikes transporter

2000

59,3

65

Utrikes transporter

2005

29,7

66

Utrikes transporter

2010

24,3

67

Utrikes transporter

2015

23,7

68

Utrikes transporter

2020

17,2

69

Utrikes transporter

2021

12,4

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

Partikelutsläppen avseende PM2,5 har totalt sett minskat med drygt 60 procent sedan år 1990. Minskningen har dock inte varit så stor de senaste åren. Det är transportsektorn som står för de mesta av partikelutsläppen av PM2,5 idag men utsläppen från sektorn har minskat med 60 procent sedan år 1990.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2023-11-27