Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av PM2,5

Nyckeltal SE.2.2.5

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av partiklar PM2,5

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

El och fjärrvärme

1990

32,4

1

El och fjärrvärme

2000

23,7

2

El och fjärrvärme

2005

20,9

3

El och fjärrvärme

2010

6,01

4

El och fjärrvärme

2015

3,66

5

El och fjärrvärme

2020

4,62

6

Egen uppvärmning

1990

46,5

7

Egen uppvärmning

2000

35,1

8

Egen uppvärmning

2005

31,5

9

Egen uppvärmning

2010

28,1

10

Egen uppvärmning

2015

21,7

11

Egen uppvärmning

2020

16,9

12

Industri

1990

54,8

13

Industri

2000

41,4

14

Industri

2005

44,0

15

Industri

2010

36,0

16

Industri

2015

39,5

17

Industri

2020

34,9

18

Transporter

1990

101

19

Transporter

2000

93,2

20

Transporter

2005

85,1

21

Transporter

2010

59,7

22

Transporter

2015

46,3

23

Transporter

2020

40,0

24

Arbetsmaskiner

1990

31,7

25

Arbetsmaskiner

2000

24,1

26

Arbetsmaskiner

2005

18,8

27

Arbetsmaskiner

2010

15,1

28

Arbetsmaskiner

2015

15,3

29

Arbetsmaskiner

2020

13,3

30

Produktanvändning

1990

7,62

31

Produktanvändning

2000

7,76

32

Produktanvändning

2005

7,52

33

Produktanvändning

2010

5,69

34

Produktanvändning

2015

5,68

35

Produktanvändning

2020

4,28

36

Jordbruk

1990

0,55

37

Jordbruk

2000

0,37

38

Jordbruk

2005

0,31

39

Jordbruk

2010

0,27

40

Jordbruk

2015

0,28

41

Jordbruk

2020

0,32

42

Avfall och avlopp

1990

7,55

43

Avfall och avlopp

2000

7,74

44

Avfall och avlopp

2005

9,24

45

Avfall och avlopp

2010

9,95

46

Avfall och avlopp

2015

8,27

47

Avfall och avlopp

2020

10,1

48

Utrikes transporter

1990

59,2

49

Utrikes transporter

2000

59,3

50

Utrikes transporter

2005

29,7

51

Utrikes transporter

2010

24,3

52

Utrikes transporter

2015

23,7

53

Utrikes transporter

2020

17,2

54

Totalt

1990

342

55

Totalt

2000

293

56

Totalt

2005

247

57

Totalt

2010

185

58

Totalt

2015

164

59

Totalt

2020

142

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

Partikelutsläppen avseende PM2,5 har totalt sett minskat med drygt 58 procent sedan år 1990. Minskningen har dock inte varit så stor de senaste åren. Det är transportsektorn som står för de mesta av partikelutsläppen av PM2,5 idag men utsläppen från sektorn har minskat med 60 procent sedan år 1990. Industri är den andra sektorn med stora utsläpp idag men sedan år 1990 har den sektorn endast minskat utsläppen med 36 procent.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2022-11-03