Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Nyckeltal SE.2.2.3

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

El och fjärrvärme

1990

63,0

1

El och fjärrvärme

2000

35,1

2

El och fjärrvärme

2005

45,8

3

El och fjärrvärme

2010

62,7

4

El och fjärrvärme

2015

45,8

5

El och fjärrvärme

2020

43,2

6

Egen uppvärmning

1990

37,7

7

Egen uppvärmning

2000

29,2

8

Egen uppvärmning

2005

25,7

9

Egen uppvärmning

2010

22,1

10

Egen uppvärmning

2015

17,0

11

Egen uppvärmning

2020

13,5

12

Industri

1990

1020

13

Industri

2000

385

14

Industri

2005

173

15

Industri

2010

102

16

Industri

2015

93,3

17

Industri

2020

79,9

18

Transporter

1990

4160

19

Transporter

2000

1940

20

Transporter

2005

1210

21

Transporter

2010

513

22

Transporter

2015

257

23

Transporter

2020

169

24

Arbetsmaskiner

1990

146

25

Arbetsmaskiner

2000

141

26

Arbetsmaskiner

2005

130

27

Arbetsmaskiner

2010

108

28

Arbetsmaskiner

2015

84,5

29

Arbetsmaskiner

2020

74,4

30

Produktanvändning

1990

2450

31

Produktanvändning

2000

1480

32

Produktanvändning

2005

1900

33

Produktanvändning

2010

1630

34

Produktanvändning

2015

1950

35

Produktanvändning

2020

1810

36

Jordbruk

1990

24,9

37

Jordbruk

2000

11,9

38

Jordbruk

2005

11,8

39

Jordbruk

2010

10,9

40

Jordbruk

2015

6,78

41

Jordbruk

2020

9,58

42

Avfall och avlopp

1990

27,4

43

Avfall och avlopp

2000

23,1

44

Avfall och avlopp

2005

18,5

45

Avfall och avlopp

2010

24,4

46

Avfall och avlopp

2015

7,82

47

Avfall och avlopp

2020

9,74

48

Utrikes transporter

1990

34,9

49

Utrikes transporter

2000

34,9

50

Utrikes transporter

2005

34,9

51

Utrikes transporter

2010

31,3

52

Utrikes transporter

2015

27,3

53

Utrikes transporter

2020

21,3

54

Totalt

1990

7960

55

Totalt

2000

4080

56

Totalt

2005

3550

57

Totalt

2010

2500

58

Totalt

2015

2490

59

Totalt

2020

2230

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

VOC-utsläppen i Malmö har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har utsläppsminskningen stagnerat. Det är främst utsläppen från transporterna som har minskat men även från industrin, vilka avser både energianvändningen och industriprocessen. Utsläppen från produktanvändning, vilket inkluderar lösningsmedelsanvändning är därför idag den största utsläppskällan.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Viktiga källor till VOC-utsläpp är främst bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter. De flesta kolvätena har kända toxiska effekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst leukemi. Kolväten ger upphov till indirekta skador på växter och material genom att de bidrar till bildning av marknära ozon.

Senast uppdaterad: 2022-11-03