Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Nyckeltal SE. 2.2. 3

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Totalt

1990

8080

1

Totalt

2000

4110

2

Totalt

2005

3560

3

Totalt

2010

2500

4

Totalt

2015

2520

5

Totalt

2020

2280

6

Totalt

2021

2290

7

El och fjärrvärme

1990

25,4

8

El och fjärrvärme

2000

35,0

9

El och fjärrvärme

2005

45,7

10

El och fjärrvärme

2010

62,7

11

El och fjärrvärme

2015

45,8

12

El och fjärrvärme

2020

43,2

13

El och fjärrvärme

2021

42,6

14

Egen uppvärmning

1990

37,7

15

Egen uppvärmning

2000

29,2

16

Egen uppvärmning

2005

25,7

17

Egen uppvärmning

2010

22,1

18

Egen uppvärmning

2015

17,0

19

Egen uppvärmning

2020

13,4

20

Egen uppvärmning

2021

13,1

21

Industri

1990

1170

22

Industri

2000

421

23

Industri

2005

184

24

Industri

2010

113

25

Industri

2015

101

26

Industri

2020

88,6

27

Industri

2021

87,4

28

Transporter

1990

4130

29

Transporter

2000

1910

30

Transporter

2005

1190

31

Transporter

2010

505

32

Transporter

2015

271

33

Transporter

2020

184

34

Transporter

2021

176

35

Arbetsmaskiner

1990

146

36

Arbetsmaskiner

2000

140

37

Arbetsmaskiner

2005

129

38

Arbetsmaskiner

2010

108

39

Arbetsmaskiner

2015

84,3

40

Arbetsmaskiner

2020

74,4

41

Arbetsmaskiner

2021

69,7

42

Produktanvändning

1990

2450

43

Produktanvändning

2000

1480

44

Produktanvändning

2005

1900

45

Produktanvändning

2010

1630

46

Produktanvändning

2015

1950

47

Produktanvändning

2020

1830

48

Produktanvändning

2021

1860

49

Jordbruk

1990

24,9

50

Jordbruk

2000

11,9

51

Jordbruk

2005

11,8

52

Jordbruk

2010

10,9

53

Jordbruk

2015

6,78

54

Jordbruk

2020

9,59

55

Jordbruk

2021

9,41

56

Avfall och avlopp

1990

54,2

57

Avfall och avlopp

2000

45,7

58

Avfall och avlopp

2005

36,5

59

Avfall och avlopp

2010

24,4

60

Avfall och avlopp

2015

15,4

61

Avfall och avlopp

2020

9,64

62

Avfall och avlopp

2021

8,27

63

Utrikes transporter

1990

34,9

64

Utrikes transporter

2000

34,9

65

Utrikes transporter

2005

34,9

66

Utrikes transporter

2010

31,3

67

Utrikes transporter

2015

27,3

68

Utrikes transporter

2020

21,2

69

Utrikes transporter

2021

21,2

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

VOC-utsläppen i Malmö har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har utsläppsminskningen stagnerat. Det är främst utsläppen från transporterna som har minskat men även från industrin, vilka avser både energianvändningen och industriprocessen. Utsläppen från produktanvändning, vilket inkluderar lösningsmedelsanvändning är därför idag den största utsläppskällan.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Viktiga källor till VOC-utsläpp är främst bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter. De flesta kolvätena har kända toxiska effekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst leukemi. Kolväten ger upphov till indirekta skador på växter och material genom att de bidrar till bildning av marknära ozon.

Senast uppdaterad: 2023-11-27