Gå direkt till sidans innehåll

Svaveldioxidutsläpp

Nyckeltal SE.2.2.2

Beräkningar avseende utsläppen av svaveldioxid görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av svaveldioxid

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Industri och Energi

1980

9250

1

Industri och Energi

1985

5290

2

Industri och Energi

1990

1240

3

Industri och Energi

1995

883

4

Industri och Energi

2000

494

5

Industri och Energi

2005

393

6

Industri och Energi

2010

298

7

Industri och Energi

2015

182

8

Industri och Energi

2020

197

9

Industri och Energi

2021

224

10

Vägtrafik

1980

384

11

Vägtrafik

1985

274

12

Vägtrafik

1990

246

13

Vägtrafik

1995

55,0

14

Vägtrafik

2000

39,0

15

Vägtrafik

2005

33,0

16

Vägtrafik

2010

1,05

17

Vägtrafik

2015

1,08

18

Vägtrafik

2020

1,00

19

Vägtrafik

2021

1,00

20

Övrig trafik

1980

849

21

Övrig trafik

1985

881

22

Övrig trafik

1990

713

23

Övrig trafik

1995

133

24

Övrig trafik

2000

171

25

Övrig trafik

2005

212

26

Övrig trafik

2010

130

27

Övrig trafik

2015

124

28

Övrig trafik

2020

23,0

29

Övrig trafik

2021

23,0

30

Arbetsmaskiner och redskap

1980

182

31

Arbetsmaskiner och redskap

1985

119

32

Arbetsmaskiner och redskap

1990

101

33

Arbetsmaskiner och redskap

1995

75,0

34

Arbetsmaskiner och redskap

2000

2,00

35

Arbetsmaskiner och redskap

2005

2,00

36

Arbetsmaskiner och redskap

2010

1,00

37

Arbetsmaskiner och redskap

2015

0,80

38

Arbetsmaskiner och redskap

2020

0,30

39

Arbetsmaskiner och redskap

2021

0,30

40

Totalt

1980

10700

41

Totalt

1985

6560

42

Totalt

1990

2300

43

Totalt

1995

1150

44

Totalt

2000

706

45

Totalt

2005

640

46

Totalt

2010

430

47

Totalt

2015

308

48

Totalt

2020

221

49

Totalt

2021

248

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad

Kommentar

Svaveldioxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 98 procent i Malmö. Under de senaste tjugo åren har svaveldioxidutsläppen varit låga men ändå minskat svagt hela tiden. Senaste året ökade utsläppen, vilket kan härledas till ökade industriutsläpp. Inom industri- och energisektorn står en industri i Malmö för hela 90 procent av utsläppen år 2020. Minskningen inom övrig trafik står sjöfarten för genom minskad svavelhalt i oljebränslet vilket kommer att ha en effekt på nedfall av försurande ämnen.

Utsläppskällorna till svaveldioxid är främst energiproduktion, samt utsläpp från industrier och sjöfart. Svaveldioxid bidrar till försurning av mark och vatten samt söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.

Senast uppdaterad: 2022-10-07