Gå direkt till sidans innehåll

Kadmium

Nyckeltal SE. 2.3. 4

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av kadmium

Rad-id Mätområde Datum Värde (g/ha och år)

0

Malmö

2000

1,10

1

Malmö

2005

0,48

2

Malmö

2010

0,42

3

Malmö

2015

0,28

4

Malmö

2020

0,25

5

Arup

2000

0,60

6

Arup

2005

0,44

7

Vavihill/Hallahus

2010

0,55

8

Vavihill/Hallahus

2015

0,42

9

Vavihill/Hallahus

2020

0,21

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga kadmiumdepositionen minskade som mest mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till nästan 80 procent på mätplatsen i Malmö, vilket överensstämmer med resultatet från de mätplatser vilka redovisas som jämförelse. Vid den senaste undersökningen uppgick kadmiumdepositionen till 0,25 g/ha på mätplatsen i Malmö.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2023-11-20