Gå direkt till sidans innehåll

Arsenik

Nyckeltal SE.2.3.6

Försurande ämnen och tungmetaller har undersökts under fyra perioder sedan sekelskiftet. Årsdepositionen för mätplatsen i centrala Malmö redovisas här samt tre andra mätplatser som jämförelse.

Beräknad årsdeposition av arsenik

Rad-id Mätområde Datum Värde (g/ha och år)

0

Arup

2000

1,12

1

Arup

2005

0,72

2

Vavihill/Hallahus

2010

1,96

3

Vavihill/Hallahus

2015

1,90

4

Vavihill/Hallahus

2020

0,64

5

Malmö

2000

2,09

6

Malmö

2005

1,06

7

Malmö

2010

1,43

8

Malmö

2015

0,83

9

Malmö

2020

0,53

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den årliga arsenikdepositionen har minskat, speciellt mellan de första två mätperioderna år 1999-2000 och år 2004-2005. Totalt sett har minskningen uppgått till 75 procent på mätplatsen i Malmö. Resultatet från de två mätplatser, vilka redovisas som jämförelse, ser lite olika ut. Vid mätplatsen i Arup ses också en minskning medan mätplatsen i Vavihill visar på höga värden vid mätkampanjerna år 2009-2010 samt 2014-2015. Vid den senaste undersökningen uppgick arsenikdepositionen till 0,53 µg/m² på mätplatsen i Malmö och den sjönk till 0,64 g/ha på mätplatsen i Vavihill.

Undersökningarna har skett under ett hydrologiskt år det vill säga från och med oktober månad till och med september månad följande år.

Senast uppdaterad: 2022-07-12