Gå direkt till sidans innehåll

Tjänsteresor växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.9

Sammanställningar av växthusgasutsläpp från tjänsteresor har för de senaste åren tagits fram för Malmö stads organisation.

Växthusgasutsläpp från tjänsteresor gjorda av Malmö stads verksamheter

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2-ekv)

0

Flyg

2018

928200

1

Flyg

2019

803100

2

Flyg

2020

115800

3

Flyg

2021

98930

4

Privat bil

2018

115400

5

Privat bil

2019

120800

6

Privat bil

2020

50840

7

Privat bil

2021

30420

8

Taxi

2018

16130

9

Taxi

2019

18000

10

Taxi

2020

7595

11

Taxi

2021

2531

12

Tåg

2018

0,000

13

Tåg

2020

2,828

14

Tåg

2021

1,577

15

Totalt

2018

1060000

16

Totalt

2019

941900

17

Totalt

2020

174300

18

Totalt

2021

131900

Datakälla: Big Travel, Egencia och Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från samtliga typer av redovisade tjänsteresor, gjorda av Malmö stads verksamheter, har minskat från 174 ton koldioxidekvivalenter år 2020 till 132 ton koldioxidekvivalenter år 2021, vilket innebär en minskning med 42 ton koldioxidekvivalenter. Den pågående coronapandemin, med det minskade resandet den inneburit, är framför allt orsaken till minskningen av växthusgasutsläppen från tjänsteresor under år 2020 och 2021 jämfört med åren dessförinnan.

Trenden visar växthusgasutsläppen från flyg, privat bil och taxi. Totalt sett har Malmö stads växthusgasutsläpp, från dessa tre typer av tjänsteresor, minskat från 1 060 ton koldioxidekvivalenter år 2018 till 132 ton koldioxidekvivalenter år 2021, vilket innebär en minskning med 928 ton koldioxidekvivalenter. Statistik för växthusgasutsläppen från tågresandet har tyvärr ej kunnat erhållas för år 2018 och 2019. (Uppskattas utsläppen från tåg för dessa år utifrån rest sträcka och utsläpp år 2020 och 2020 resulterar det endast i utsläpp på lite över 7 kg koldioxidekvivalenter per respektive år.)

De resor som redovisas här finns även med som "övriga resor" i nyckeltalet "Kommunala växthusgasutsläpp" se menyn högst upp på denna sida. Där finns även uppgifter på växthusgasutsläppen från de drivmedel som används i de kommunala bilarna, där angivet som "fordonsbränsle". Malmö stads egna bilar används för resor i tjänsten mestadels inom kommunen.

Statistiken är inte helt jämförbar mellan åren då olika resebolag varit upphandlade och uppgifterna har tagits fram på lite olika sätt.

Senast uppdaterad: 2022-09-25