Gå direkt till sidans innehåll

Matens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 13

Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat som serveras i olika verksamheter som drivs inom Malmö stads organisation har under senare år tagits fram årligen.

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter

Rad-id Utsläppsberäkning Senaste värdet (kg CO2ekv/kg livsmedel) Datum

0

Tidigare beräkningssätt

 2,0

2015

1

Växthusgasutsläpp

 1,5

2023

2

Totalt

 1,5

2023

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från den mat som serveras i skolor, förskolor och vårdboenden, som drivs inom Malmö stads organisation, har minskat sedan år 2002. De senaste åren har minskningen dock avstannat.

Observera att beräkningarna inte utfördes varje år, i början, utan först från och med år 2014. År 2015 infördes ett nytt upphandlings- och uppföljningssystem som även levererar uppgifter på utsläppen av växthusgaser relaterat till de inköpta livsmedlen. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år, som en jämförelse.

Livsmedel är en betydande källa till kommunens indirekta utsläpp av växthusgaser. När det gäller matens växthusgasutsläpp kommer dessa aldrig att kunna bli noll, eftersom all matproduktion genererar utsläpp och kommunen är skyldig att tillhandahålla måltider i flera typer av verksamheter. Utsläppen kan dock minskas på olika sätt, se exempel nedan.

Vissa utbildningsinsatser pågår inom Malmö stads organisation för att inspirera till minskade växthusgasutsläpp kopplade till maten. Två huvudsakliga områden lyfts speciellt, nämligen att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer, då dessa är mest effektiva för att minska matens klimatpåverkan.

Senast uppdaterad: 2024-02-01