Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.5

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (gCO2ekv/kWh)

0

Göteborg

2012

79

1

Göteborg

2013

87

2

Göteborg

2014

56

3

Göteborg

2015

53

4

Göteborg

2016

79

5

Göteborg

2017

58

6

Göteborg

2018

73

7

Göteborg

2019

74

8

Göteborg

2020

48

9

Göteborg

2021

62

10

Lund

2012

93

11

Lund

2013

86

12

Lund

2014

94

13

Lund

2015

37

14

Lund

2016

38

15

Lund

2017

25

16

Lund

2018

15

17

Lund

2019

9

18

Lund

2020

11

19

Lund

2021

10

20

Stockholm

2012

76

21

Stockholm

2013

90

22

Stockholm

2014

82

23

Stockholm

2015

90

24

Stockholm

2016

70

25

Stockholm

2017

71

26

Stockholm

2018

82

27

Stockholm

2019

65

28

Stockholm

2020

52

29

Stockholm

2021

46

30

Västerås

2012

228

31

Västerås

2013

213

32

Västerås

2014

175

33

Västerås

2015

137

34

Västerås

2016

119

35

Västerås

2017

114

36

Västerås

2018

114

37

Västerås

2019

89

38

Västerås

2020

52

39

Västerås

2021

59

40

Malmö

2012

137

41

Malmö

2013

140

42

Malmö

2014

139

43

Malmö

2015

127

44

Malmö

2016

141

45

Malmö

2017

144

46

Malmö

2018

159

47

Malmö

2019

118,9

48

Malmö

2020

78

49

Malmö

2021

135

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade tidsperioden och totalt sett knappt minskat mellan år 2012 och 2021. Stockholms och Göteborgs växthusgasutsläpp från fjärrvärmen ligger på en lägre nivå och har minskat från 76-79 gCO2ekv/kWh till 46 respektive 62 gCO2ekv/kWh under samma period. Västerås och Lunds fjärrvärmeleverantörer har båda minskat växthusgasutsläppen i ännu större utsträckning. I Västerås uppgår växthusgasutsläppen från fjärrvärmen numera till 59 gCO2ekv/kWh medan de i Lund endast uppgår till 10 gCO2ekv/kWh. Redovisade växthusgasutsläpp avser både de som uppstår vid förbränningen och de som uppstår vid transport och produktion av bränslet.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö och Västerås har legat på en högre nivå jämfört med hur det har varit i andra kommuner men skillnaden har under de senaste åren minskat för Västerås del. Bränslemixen i Malmö och Västerås består idag endast av fossil eldningsolja till 1,4 respektive 0,9 procent. I Malmö utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 73 procent medan Västerås bränslemix utgörs av 38 procent avfall. I Stockholm och Göteborg är 1,9 respektive 7,2 procent fossila bränslen och 24 respektive 23 procent avfall. Avfall ingår inte i Lunds bränslemix men 0,06 procent utgörs av fossila bränslen.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast växthusgasutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2022-07-12