Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i hamnsediment

Nyckeltal SE.8.2.2

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013 och 2018 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kvicksilver i hamnsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

1

1993

2,30

1

1

2001

0,56

2

1

2007

0,92

3

1

2013

1,30

4

1

2018

0,87

5

2

1993

0,53

6

2

2001

0,42

7

2

2007

0,00

8

2

2013

0,24

9

2

2018

0,15

10

3

1993

1,60

11

3

2001

0,39

12

3

2007

0,64

13

3

2013

0,100

14

3

2018

0,25

15

4

1993

0,35

16

4

2001

0,40

17

4

2007

0,20

18

4

2013

0,17

19

4

2018

0,19

20

5

1993

1,80

21

5

2001

0,28

22

5

2007

0,30

23

5

2013

0,22

24

5

2018

0,21

25

6

1993

1,80

26

6

2001

0,87

27

6

2007

0,44

28

6

2013

1,74

29

6

2018

1,03

30

7

1993

0,67

31

7

2001

0,36

32

7

2007

0,33

33

7

2013

0,31

34

7

2018

0,34

35

8

1993

0,50

36

8

2001

0,41

37

8

2007

0,31

38

8

2013

0,38

39

8

2018

0,30

40

A4

1993

0,050

41

A4

2001

0,19

42

A4

2007

0,061

43

A4

2013

0,070

44

A4

2018

0,057

45

A5

1993

0,26

46

A5

2001

0,32

47

A5

2007

0,30

48

A5

2013

0,27

49

A5

2018

0,083

50

B4

1993

0,040

51

B4

2001

0,20

52

B4

2007

0,088

53

B4

2013

0,050

54

B4

2018

0,077

55

B5

1993

0,57

56

B5

2001

0,57

57

B5

2007

0,24

58

B5

2013

0,14

59

B5

2018

0,11

60

B6

1993

0,27

61

B6

2001

0,16

62

B6

2007

0,085

63

B6

2013

0,16

64

B6

2018

0,052

65

C3

1993

0,33

66

C3

2001

0,18

67

C3

2007

0,33

68

C3

2013

0,050

69

C3

2018

0,020

70

C4

1993

1,60

71

C4

2001

0,36

72

C4

2007

0,29

73

C4

2013

0,28

74

C4

2018

0,33

75

C5

1993

0,43

76

C5

2001

0,42

77

C5

2007

0,33

78

C5

2013

0,31

79

C5

2018

0,26

80

Medelvärde

1993

0,82

81

Medelvärde

2001

0,38

82

Medelvärde

2007

0,32

83

Medelvärde

2013

0,36

84

Medelvärde

2018

0,27

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har kvicksilverhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I fem av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2013 och 2018 och i en av dessa var ökningen tydlig.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På femton av de sexton provtagna stationerna år 2018 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet.

Vid jämförelse med andra mätningar utförda på kustnära provtagningsstationer i öppet hav är halterna i hamnbassängerna betydligt högre. Detta beror delvis på att stationerna i öppet hav har mer sandiga sediment och därigenom sämre förmåga att binda till sig metaller jämfört med hamnsedimenten som innehåller mer organiskt material. Troligtvis beror de högre halterna i Malmös hamnområden också på en mer direkt belastning av metaller från tillförsel av dagvatten, fartygstrafik samt läckage från fartygsskrov.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2021-12-20