Gå direkt till sidans innehåll

Nonylfenol

Nyckeltal SE.8.1.4

Provtagning av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Nonylfenol i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Klagshamn

1991

137

1

Klagshamn

1992

92

2

Klagshamn

1993

87

3

Klagshamn

1994

58

4

Klagshamn

1995

67

5

Klagshamn

1996

54

6

Klagshamn

1997

37

7

Klagshamn

1998

30

8

Klagshamn

1999

46

9

Klagshamn

2000

25

10

Klagshamn

2001

31

11

Klagshamn

2002

22

12

Klagshamn

2003

35

13

Klagshamn

2004

31

14

Klagshamn

2005

29

15

Klagshamn

2006

24

16

Klagshamn

2007

23

17

Klagshamn

2008

16

18

Klagshamn

2009

15

19

Klagshamn

2010

19

20

Klagshamn

2011

14

21

Klagshamn

2012

19

22

Klagshamn

2013

18

23

Klagshamn

2014

17,1

24

Klagshamn

2015

17

25

Klagshamn

2016

17

26

Klagshamn

2017

12

27

Klagshamn

2018

9,5

28

Klagshamn

2019

8,4

29

Klagshamn

2020

6,2

30

Klagshamn

2021

4,8

31

Klagshamn

2022

5,3

32

Sjölunda

1991

161

33

Sjölunda

1992

102

34

Sjölunda

1993

85

35

Sjölunda

1994

42

36

Sjölunda

1995

74

37

Sjölunda

1996

58

38

Sjölunda

1997

47

39

Sjölunda

1998

39

40

Sjölunda

1999

39

41

Sjölunda

2000

40

42

Sjölunda

2001

20

43

Sjölunda

2002

20

44

Sjölunda

2003

24

45

Sjölunda

2004

26

46

Sjölunda

2005

23

47

Sjölunda

2006

22

48

Sjölunda

2007

23

49

Sjölunda

2008

10

50

Sjölunda

2009

10

51

Sjölunda

2010

19

52

Sjölunda

2011

18

53

Sjölunda

2012

20

54

Sjölunda

2013

16

55

Sjölunda

2014

18,7

56

Sjölunda

2015

17

57

Sjölunda

2016

16,8

58

Sjölunda

2017

11,1

59

Sjölunda

2018

8,2

60

Sjölunda

2019

8,6

61

Sjölunda

2020

6,7

62

Sjölunda

2021

5,8

63

Sjölunda

2022

5,1

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden nonylfenol i avloppsslammet har minskat sedan 1990-talet och för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket har minskningen uppgått till mer än 90 procent. Alltsedan år 2008 har halterna legat på eller strax under 20 mg/kg torrsubstans för båda avloppsreningsverken och de senaste fem åren under 10 mg/kg torrsubstans.

Värdena är medelvärden av nonylfenol i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. För nonylfenol finns inget gränsvärde vid användning av slam för jordbruksändamål.

Nonylfenol är svårnedbrytbart, hormonstörande och lagras i levande varelser. Det är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. Nonylfenol är förbjudet i vissa användningsområden inom EU.

Senast uppdaterad: 2023-04-04