Gå direkt till sidans innehåll

Bly

Nyckeltal SE.8.1.1

Provtagning av bly i slam från avloppsreningsverken sker kontinuerligt och redovisas årligen i VASYD:s Miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Bly i slam från avloppsreningsverken

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Klagshamn

1991

120

1

Klagshamn

1992

59

2

Klagshamn

1993

59

3

Klagshamn

1994

75

4

Klagshamn

1995

44

5

Klagshamn

1996

35

6

Klagshamn

1997

40

7

Klagshamn

1998

36

8

Klagshamn

1999

37

9

Klagshamn

2000

34

10

Klagshamn

2001

32

11

Klagshamn

2002

27

12

Klagshamn

2003

27

13

Klagshamn

2004

25

14

Klagshamn

2005

26

15

Klagshamn

2006

25

16

Klagshamn

2007

23

17

Klagshamn

2008

19

18

Klagshamn

2009

17

19

Klagshamn

2010

16

20

Klagshamn

2011

19

21

Klagshamn

2012

15

22

Klagshamn

2013

16

23

Klagshamn

2014

16,4

24

Klagshamn

2015

17

25

Klagshamn

2016

18

26

Klagshamn

2017

18

27

Klagshamn

2018

13

28

Klagshamn

2019

13

29

Klagshamn

2020

11

30

Klagshamn

2021

11,2

31

Klagshamn

2022

10,2

32

Sjölunda

1991

79

33

Sjölunda

1992

73

34

Sjölunda

1993

71

35

Sjölunda

1994

87

36

Sjölunda

1995

116

37

Sjölunda

1996

60

38

Sjölunda

1997

57

39

Sjölunda

1998

55

40

Sjölunda

1999

62

41

Sjölunda

2000

49

42

Sjölunda

2001

37

43

Sjölunda

2002

39

44

Sjölunda

2003

40

45

Sjölunda

2004

34

46

Sjölunda

2005

33

47

Sjölunda

2006

43

48

Sjölunda

2007

39

49

Sjölunda

2008

44

50

Sjölunda

2009

33

51

Sjölunda

2010

41

52

Sjölunda

2011

38,6

53

Sjölunda

2012

33

54

Sjölunda

2013

30

55

Sjölunda

2014

30

56

Sjölunda

2015

29

57

Sjölunda

2016

24

58

Sjölunda

2017

30

59

Sjölunda

2018

23

60

Sjölunda

2019

29

61

Sjölunda

2020

36

62

Sjölunda

2021

28

63

Sjölunda

2022

31

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bly i avloppsslammet minskar och har för både Sjölundaverket och Klagshamnsverket mer än halverats sedan 1990-talet. Från år 2001 har halterna vid Sjölundaverket legat mellan 24 och 44 mg/kg torrsubstans och från år 2007 har halterna legat under 20 mg/kg torrsubstans för Klagshamnsverket.

Värdena är medelvärden av bly i slam från avloppsreningsverken och trenden visar utvecklingen vid Sjölundaverket. Gränsvärdet för högsta tillåtna blyhalt i avloppsslam som saluförs eller överlåts för spridning på jordbruksmark klaras med god marginal vid båda avloppsreningsverken. Naturvårdsverkets förslag till gränsvärde år 2030 har även klarats vid Klagshamnsverket de senaste 15 åren. Däremot ligger slammet från Sjölundaverket precis över den föreslagna gränsen under de senaste tio åren.

Bly samt kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2023-04-04