Gå direkt till sidans innehåll

Kemiska produkter

Nyckeltal SE.8.6.2

Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och vilka år de är aktiva, det vill säga används. Uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i Malmö

Datakälla: Kemikalieinspektionen
Senaste värdet:
13270 stycken (2020)
Utgångsvärde:
3923 stycken (1992)

Kommentar

Antalet aktiva kemiska produkter minskade under år 2020 och uppgick till 13 270 stycken. Detta var drygt 1100 färre än år 2017 då antalet var som högst under den redovisade perioden. I Malmö har antalet registrerade produkter minskat under de tre senast redovisade åren. Tidigare ökade de i princip varje år.

Totalt sett har antalet kemiska produkter som hanteras av företag i Malmö ökat med 240 procent sedan år 1992. I Sverige som helhet hanteras ungefär tio gånger så många produkter men där har däremot ökningen bara uppgått till 120 procent under samma tidsrymd.

En kemisk produkt ska anmälas till produktregistret senast den siste februari året efter införseln, tillverkningen eller namnbytet (av redan importerad produkt). Företagen ska sedan årligen rapportera om produkten fortfarande är aktiv och vilka mängder som hanteras. Endast produkter där den årliga volymen uppgår till minst 100 kg ska redovisas så mindre volymer ingår inte i statistiken. Totalt sett kan därför importen eller produktionen av dessa ämnen vara betydligt större än statistiken visar.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen. Det är alltså hanteringen av kemiska ämnen vid företag i Malmö som visas i siffrorna. Den faktiska användningen av kemiska ämnen i kommunen, var de används eller var de blir tillgängliga, framgår inte av statistiken. En minskad import/tillverkning kan, grovt sett, ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Senast uppdaterad: 2022-06-09