Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE.3.2.2

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras lokalt inom kommunens gränser, från förnybara energislag samt energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Avfall förnybart

2001

364,7

1

Avfall förnybart

2002

347,4

2

Avfall förnybart

2003

614,7

3

Avfall förnybart

2004

746,1

4

Avfall förnybart

2005

682,7

5

Avfall förnybart

2006

761,7

6

Avfall förnybart

2007

812,1

7

Avfall förnybart

2008

912,3

8

Avfall förnybart

2009

1105

9

Avfall förnybart

2010

1026

10

Avfall förnybart

2011

1079

11

Avfall förnybart

2012

1077

12

Avfall förnybart

2013

1102

13

Avfall förnybart

2014

1008

14

Avfall förnybart

2015

1025

15

Avfall förnybart

2016

985,8

16

Avfall förnybart

2017

970,4

17

Avfall förnybart

2018

882,3

18

Avfall förnybart

2019

855,6

19

Avfall förnybart

2020

1054

20

Avfall förnybart

2021

943,8

21

Avfall

2001

196,4

22

Avfall

2002

187,1

23

Avfall

2003

331,0

24

Avfall

2004

401,8

25

Avfall

2005

367,6

26

Avfall

2006

410,1

27

Avfall

2007

437,3

28

Avfall

2008

491,3

29

Avfall

2009

595,3

30

Avfall

2010

552,6

31

Avfall

2011

580,9

32

Avfall

2012

579,7

33

Avfall

2013

593,3

34

Avfall

2014

666,4

35

Avfall

2015

712,2

36

Avfall

2016

579,0

37

Avfall

2017

522,5

38

Avfall

2018

494,1

39

Avfall

2019

619,5

40

Avfall

2020

726,6

41

Avfall

2021

820,3

42

Biogasbränsle

2016

24,05

43

Biogasbränsle

2017

40,65

44

Biogasbränsle

2018

54,28

45

Biogasbränsle

2019

89,39

46

Biogasbränsle

2020

172,0

47

Biogasbränsle

2021

383,1

48

Biobränsle

2001

283,8

49

Biobränsle

2002

250,4

50

Biobränsle

2003

291,7

51

Biobränsle

2004

279,2

52

Biobränsle

2005

307,2

53

Biobränsle

2006

266,7

54

Biobränsle

2007

249,2

55

Biobränsle

2008

262,4

56

Biobränsle

2009

138,6

57

Biobränsle

2010

0,000

58

Biobränsle

2011

0,605

59

Biobränsle

2012

30,89

60

Biobränsle

2013

27,95

61

Biobränsle

2014

33,21

62

Biobränsle

2015

77,54

63

Biobränsle

2016

101,1

64

Biobränsle

2017

172,2

65

Biobränsle

2018

139,6

66

Biobränsle

2019

170,1

67

Biobränsle

2020

176,1

68

Biobränsle

2021

194,1

69

Spillvärme

2001

157,1

70

Spillvärme

2002

158,2

71

Spillvärme

2003

152,4

72

Spillvärme

2004

165,3

73

Spillvärme

2005

165,0

74

Spillvärme

2006

156,2

75

Spillvärme

2007

142,2

76

Spillvärme

2008

137,2

77

Spillvärme

2009

82,85

78

Spillvärme

2010

125,2

79

Spillvärme

2011

117,8

80

Spillvärme

2012

108,6

81

Spillvärme

2013

91,12

82

Spillvärme

2014

103,3

83

Spillvärme

2015

99,00

84

Spillvärme

2016

97,80

85

Spillvärme

2017

118,1

86

Spillvärme

2018

155,9

87

Spillvärme

2019

158,7

88

Spillvärme

2020

144,7

89

Spillvärme

2021

151,2

90

Värmepump

2001

0,479

91

Värmepump

2002

3,453

92

Värmepump

2003

3,669

93

Värmepump

2004

3,171

94

Värmepump

2005

0,568

95

Värmepump

2006

0,971

96

Värmepump

2007

0,865

97

Värmepump

2008

0,000

98

Värmepump

2009

12,53

99

Värmepump

2010

16,08

100

Värmepump

2011

7,131

101

Värmepump

2012

10,23

102

Värmepump

2013

11,67

103

Värmepump

2014

6,005

104

Värmepump

2015

1,929

105

Värmepump

2016

0,358

106

Värmepump

2017

1,649

107

Värmepump

2018

56,79

108

Värmepump

2019

80,44

109

Värmepump

2020

113,7

110

Värmepump

2021

132,9

111

Vindkraft

2001

0,382

112

Vindkraft

2002

4,866

113

Vindkraft

2003

4,978

114

Vindkraft

2004

3,190

115

Vindkraft

2005

4,415

116

Vindkraft

2006

3,740

117

Vindkraft

2007

4,832

118

Vindkraft

2008

331,8

119

Vindkraft

2009

324,4

120

Vindkraft

2010

308,9

121

Vindkraft

2011

352,7

122

Vindkraft

2012

344,4

123

Vindkraft

2013

277,8

124

Vindkraft

2014

352,4

125

Vindkraft

2015

385,2

126

Vindkraft

2016

313,3

127

Vindkraft

2017

365,6

128

Vindkraft

2018

300,0

129

Vindkraft

2019

329,7

130

Vindkraft

2020

358,8

131

Vindkraft

2021

303,1

132

Biogas

2001

53,41

133

Biogas

2002

56,26

134

Biogas

2003

54,63

135

Biogas

2004

52,61

136

Biogas

2005

53,39

137

Biogas

2006

54,32

138

Biogas

2007

56,06

139

Biogas

2008

59,59

140

Biogas

2009

62,49

141

Biogas

2010

57,33

142

Biogas

2011

58,85

143

Biogas

2012

58,89

144

Biogas

2013

58,24

145

Biogas

2014

51,68

146

Biogas

2015

48,44

147

Biogas

2016

50,94

148

Biogas

2017

48,72

149

Biogas

2018

46,99

150

Biogas

2019

47,32

151

Biogas

2020

46,90

152

Biogas

2021

36,86

153

Solvärme

2001

0,0290

154

Solvärme

2002

0,269

155

Solvärme

2003

0,305

156

Solvärme

2004

0,232

157

Solvärme

2005

0,194

158

Solvärme

2006

0,448

159

Solvärme

2007

0,431

160

Solvärme

2008

0,507

161

Solvärme

2009

0,542

162

Solvärme

2010

0,444

163

Solvärme

2011

0,496

164

Solvärme

2012

0,427

165

Solvärme

2013

0,509

166

Solvärme

2014

0,500

167

Solvärme

2015

0,414

168

Solvärme

2016

0,420

169

Solvärme

2017

0,447

170

Solvärme

2018

0,541

171

Solvärme

2019

0,387

172

Solvärme

2020

0,387

173

Solvärme

2021

0,387

174

Solel

2008

0,230

175

Solel

2009

0,289

176

Solel

2010

0,398

177

Solel

2011

0,425

178

Solel

2012

0,471

179

Solel

2013

0,622

180

Solel

2014

0,694

181

Solel

2015

0,915

182

Solel

2016

1,421

183

Solel

2017

1,684

184

Solel

2018

2,168

185

Solel

2019

4,632

186

Solel

2020

8,550

187

Solel

2021

12,07

188

Totalt

2001

1056

189

Totalt

2002

1008

190

Totalt

2003

1453

191

Totalt

2004

1652

192

Totalt

2005

1581

193

Totalt

2006

1654

194

Totalt

2007

1703

195

Totalt

2008

2195

196

Totalt

2009

2322

197

Totalt

2010

2087

198

Totalt

2011

2198

199

Totalt

2012

2210

200

Totalt

2013

2163

201

Totalt

2014

2222

202

Totalt

2015

2351

203

Totalt

2016

2154

204

Totalt

2017

2242

205

Totalt

2018

2133

206

Totalt

2019

2356

207

Totalt

2020

2802

208

Totalt

2021

2978

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2021 till nästan 3 000 GWh vilket var en ökning jämfört med år 2020. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin tidigare inte förändrats så mycket utan har under perioden 2008-2019 legat på omkring 2 200 GWh årligen.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung eller återvunnen energi. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2022-04-04