Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens fossilinnehåll

Nyckeltal SE.3.2.4

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012
Senaste värdet:
1,4 % (2021)
Utgångsvärde:
36 % (2012)

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö ökade under år 2021 och uppgick till 1,4 procent, vilket var något högre än året innan. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer har också minskat den fossila andelen i stor omfattning, vilket kan utläsas av diagrammet.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, bestod i Malmö till 1,4 procent av eldningsolja. I Göteborg utgjordes 6,7 procent av naturgas samt 0,5 procent av eldningsolja och i Stockholm utgjordes 1,9 procent av eldningsolja. Västerås bränslemix innehöll 0,9 procent fossil eldningsolja men även 0,02 procent stenkol. I Lund var 0,06 procent av bränslemixen fossil år 2021 vilket utgjordes av eldningsolja.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2022-07-08