Gå direkt till sidans innehåll

Förnybar och återvunnen energi

Nyckeltal SE.3.2.2

Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik över den totala energin, som genereras lokalt inom kommunens gränser, från förnybara energislag samt energi som återvunnits.

Förnybar och återvunnen energi inom Malmös geografiska område

Datakälla: Vindstat, Vattenfall, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001
Senaste värdet:
2978 GWh (2021)
Utgångsvärde:
1056 GWh (2001)

Kommentar

Den förnybara och återvunna energin som genereras inom Malmös geografiska område uppgick år 2021 till nästan 3 000 GWh vilket var en ökning jämfört med år 2020. Totalt sett har den förnybara och återvunna energin tidigare inte förändrats så mycket utan har under perioden 2008-2019 legat på omkring 2 200 GWh årligen.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter som levererar energi med förnybart ursprung eller återvunnen energi. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Det råder olika meningar om hur mycket av det brända avfallet som kan anses vara förnybart. Enligt Energimyndigheten har avfallet förnybart ursprung till cirka 85 % avseende vikten och till knappt 60 % avseende energin. För år 2013 och tidigare används 65 % som schablon för hur stor del av det brända avfallet som anses ha förnybart ursprung. Från och med år 2014 mäter SYSAV den fossila andelen i rökgaserna. Men även den del av avfallet som har fossilt ursprung återvinns genom energiåtervinning.

Senast uppdaterad: 2022-04-04