Gå direkt till sidans innehåll

Förnybara energikällor

Delområde SE.3.2

Produktionen av energi från förnybara energikällor inom Malmös geografiska område sammanställs och redovisas här. Dessutom finns även uppgifter på återvunnen energi inom Malmös geografiska område.

Den förnybara energin från sol, vind och biogas har legat på ungefär samma nivå de senaste 14 åren och årligen uppgått till ungefär 390 GWh. Tittar man även på den återvunna energin från avfall och annat så ökade den under de senaste två åren och var år 2021 nästan 3 TWh. Den förnybara och återvunna energin har tidigare, under år 2008-2019, sammanlagt uppgått till omkring 2,2 TWh årligen.

För att nå målet om 100 procent förnybar och återvunnen energi i hela Malmö år 2030 krävs en stor utbyggnad av förnybar energi samt även omhändertagande av energi som idag går till spillo. År 2020 uppgick den förnybara och återvunna energin i Malmö till ungefär 46 procent av den totalt använda mängden energi i Malmö vilken detta år låg på kring 6 TWh. Fossilinnehållet i fjärrvärmen som levereras i Malmö minskade avsevärt och uppgick under år 2021 endast till 1 procent.

Senast uppdaterad: 2023-03-10