Gå direkt till sidans innehåll

Sol, vindkraft och biogas

Nyckeltal SE.3.2.1

Ett flertal aktörer genererar förnybar energi inom kommunens gränser. Här redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik avseende sol, vindkraft och biogas.

Förnybar energi inom Malmös geografiska område

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Vindkraft

2001

382,0

1

Vindkraft

2002

4866

2

Vindkraft

2003

4978

3

Vindkraft

2004

3190

4

Vindkraft

2005

4415

5

Vindkraft

2006

3740

6

Vindkraft

2007

4832

7

Vindkraft

2008

331800

8

Vindkraft

2009

324400

9

Vindkraft

2010

308900

10

Vindkraft

2011

352700

11

Vindkraft

2012

344400

12

Vindkraft

2013

277800

13

Vindkraft

2014

352400

14

Vindkraft

2015

385200

15

Vindkraft

2016

313300

16

Vindkraft

2017

365600

17

Vindkraft

2018

300000

18

Vindkraft

2019

329700

19

Vindkraft

2020

358800

20

Vindkraft

2021

303100

21

Biogas

2001

53410

22

Biogas

2002

56260

23

Biogas

2003

54630

24

Biogas

2004

52610

25

Biogas

2005

53390

26

Biogas

2006

54320

27

Biogas

2007

56060

28

Biogas

2008

59590

29

Biogas

2009

62490

30

Biogas

2010

57330

31

Biogas

2011

58850

32

Biogas

2012

58890

33

Biogas

2013

58240

34

Biogas

2014

51680

35

Biogas

2015

48440

36

Biogas

2016

50940

37

Biogas

2017

48720

38

Biogas

2018

46990

39

Biogas

2019

47320

40

Biogas

2020

46900

41

Biogas

2021

36860

42

Solvärme

2001

29,00

43

Solvärme

2002

268,9

44

Solvärme

2003

305,1

45

Solvärme

2004

232,1

46

Solvärme

2005

193,6

47

Solvärme

2006

447,9

48

Solvärme

2007

430,9

49

Solvärme

2008

507,3

50

Solvärme

2009

541,7

51

Solvärme

2010

443,7

52

Solvärme

2011

496,3

53

Solvärme

2012

426,6

54

Solvärme

2013

508,7

55

Solvärme

2014

499,7

56

Solvärme

2015

413,7

57

Solvärme

2016

419,7

58

Solvärme

2017

446,7

59

Solvärme

2018

540,7

60

Solvärme

2019

386,7

61

Solvärme

2020

386,7

62

Solvärme

2021

386,7

63

Solel

2008

229,8

64

Solel

2009

288,5

65

Solel

2010

398,4

66

Solel

2011

425,2

67

Solel

2012

471,5

68

Solel

2013

622,2

69

Solel

2014

694,0

70

Solel

2015

915,2

71

Solel

2016

1421

72

Solel

2017

1684

73

Solel

2018

2168

74

Solel

2019

4632

75

Solel

2020

8569

76

Solel

2021

12070

77

Totalt

2001

53820

78

Totalt

2002

61390

79

Totalt

2003

59910

80

Totalt

2004

56030

81

Totalt

2005

58000

82

Totalt

2006

58510

83

Totalt

2007

61320

84

Totalt

2008

392100

85

Totalt

2009

387700

86

Totalt

2010

367000

87

Totalt

2011

412500

88

Totalt

2012

404200

89

Totalt

2013

337100

90

Totalt

2014

405300

91

Totalt

2015

435000

92

Totalt

2016

366000

93

Totalt

2017

416500

94

Totalt

2018

349700

95

Totalt

2019

382000

96

Totalt

2020

414700

97

Totalt

2021

352400

Datakälla: Vattenfall, Vindstat, Eon, VA SYD, SYSAV, Hagavik, Länsstyrelsen Skåne

Kommentar

Energin från förnybara källor uppgick under år 2021 till drygt 350 GWh vilket var en minskning jämfört med året innan och samtidigt strax under det årliga medelvärdet, 390 GWh, för år 2008 - 2020. Under år 2015 genererades mer energi från sol, vind och biogas än något annat år under den redovisade perioden, 435 GWh.

År 2008 togs vindkraftsparken på Lillgrund i drift vilket tydligt kan ses i diagrammet. Några större förändringar har inte skett de senaste tolv åren utan energimängden från sol, vindkraft och biogas har pendlat kring 390 GWh per år.

Driftstatistik har hämtats från ett flertal producenter av vindkraft och biogas. En mindre del av biogasen nyttiggörs ej utan bränns upp genom fackling. Statistiken för solvärme och solel är beräknad produktion utifrån beviljade stöd av Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 2023-02-09