Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens fossilinnehåll

Nyckeltal SE.3.2.4

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Andel fossilt bränsle i fjärrvärmen i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Göteborg

2012

17

1

Göteborg

2013

18

2

Göteborg

2014

9

3

Göteborg

2015

8,4

4

Göteborg

2016

17,7

5

Göteborg

2017

7,5

6

Göteborg

2018

11,5

7

Göteborg

2019

11

8

Göteborg

2020

1,2

9

Göteborg

2021

7,2

10

Lund

2012

21

11

Lund

2013

18

12

Lund

2014

12

13

Lund

2015

4,5

14

Lund

2016

2,1

15

Lund

2017

0

16

Lund

2018

0,3

17

Lund

2019

0

18

Lund

2020

0,2

19

Lund

2021

0,1

20

Stockholm

2012

12

21

Stockholm

2013

12

22

Stockholm

2014

11

23

Stockholm

2015

13,1

24

Stockholm

2016

9

25

Stockholm

2017

9

26

Stockholm

2018

11

27

Stockholm

2019

6,4

28

Stockholm

2020

0,6

29

Stockholm

2021

1,9

30

Västerås

2012

24

31

Västerås

2013

43

32

Västerås

2014

20

33

Västerås

2015

9,3

34

Västerås

2016

5,6

35

Västerås

2017

8,5

36

Västerås

2018

0,2

37

Västerås

2019

6,5

38

Västerås

2020

0,7

39

Västerås

2021

0,9

40

Malmö

2012

36

41

Malmö

2013

38

42

Malmö

2014

31

43

Malmö

2015

29

44

Malmö

2016

38,2

45

Malmö

2017

30

46

Malmö

2018

32,6

47

Malmö

2019

21,9

48

Malmö

2020

0,1

49

Malmö

2021

1,4

Datakälla: Energiföretagen Sverige

Kommentar

Det fossila bränslets andel av den ej förnybara fjärrvärmen i Malmö ökade under år 2021 och uppgick till 1,4 procent, vilket var något högre än året innan. Många andra kommuners fjärrvärmeleverantörer har också minskat den fossila andelen i stor omfattning, vilket kan utläsas av diagrammet.

Bränslemixen, det som eldas för att tillföra värme till fjärrvärmesystemet, bestod i Malmö till 1,4 procent av eldningsolja. I Göteborg utgjordes 6,7 procent av naturgas samt 0,5 procent av eldningsolja och i Stockholm utgjordes 1,9 procent av eldningsolja. Västerås bränslemix innehöll 0,9 procent fossil eldningsolja men även 0,02 procent stenkol. I Lund var 0,06 procent av bränslemixen fossil år 2021 vilket utgjordes av eldningsolja.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast andelen fossila bränslen i den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2022-07-08