Gå direkt till sidans innehåll

Skottäthet på ålgräs

Nyckeltal SE.6.3.2

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras årliga rapporter avseende ålgräs. Under år 2021 ändrades recipientkontrollprogrammet och denna typ av undersökning utförs ej längre.

Skottäthet på ålgräsängar vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Rad-id Mätområde Datum Värde (skott/m²)

0

Klagshamn grund

1997

949

1

Klagshamn grund

1998

1880

2

Klagshamn grund

1999

1312

3

Klagshamn grund

2000

1573

4

Klagshamn grund

2001

1075

5

Klagshamn grund

2002

1131

6

Klagshamn grund

2003

1589

7

Klagshamn grund

2004

2035

8

Klagshamn grund

2005

1427

9

Klagshamn grund

2006

763

10

Klagshamn grund

2007

1888

11

Klagshamn grund

2008

1693

12

Klagshamn grund

2009

1176

13

Klagshamn grund

2010

1117

14

Klagshamn grund

2011

1973

15

Klagshamn grund

2012

2275

16

Klagshamn grund

2013

1365

17

Klagshamn grund

2014

1477

18

Klagshamn grund

2015

1581

19

Klagshamn grund

2016

1328

20

Klagshamn grund

2017

1451

21

Klagshamn grund

2018

27

22

Klagshamn grund

2019

0

23

Klagshamn grund

2020

0

24

Klagshamn djup

1997

560

25

Klagshamn djup

1998

725

26

Klagshamn djup

1999

472

27

Klagshamn djup

2000

451

28

Klagshamn djup

2001

280

29

Klagshamn djup

2002

717

30

Klagshamn djup

2003

611

31

Klagshamn djup

2004

643

32

Klagshamn djup

2005

619

33

Klagshamn djup

2006

304

34

Klagshamn djup

2007

205

35

Klagshamn djup

2008

435

36

Klagshamn djup

2009

539

37

Klagshamn djup

2010

464

38

Klagshamn djup

2011

363

39

Klagshamn djup

2012

736

40

Klagshamn djup

2013

275

41

Klagshamn djup

2014

592

42

Klagshamn djup

2015

469

43

Klagshamn djup

2016

387

44

Klagshamn djup

2017

448

45

Klagshamn djup

2018

304

46

Klagshamn djup

2019

349

47

Klagshamn djup

2020

528

48

Bjärred grund

1997

1120

49

Bjärred grund

1998

565

50

Bjärred grund

1999

893

51

Bjärred grund

2000

1128

52

Bjärred grund

2001

995

53

Bjärred grund

2002

944

54

Bjärred grund

2003

1616

55

Bjärred grund

2004

1789

56

Bjärred grund

2005

976

57

Bjärred grund

2006

997

58

Bjärred grund

2007

1016

59

Bjärred grund

2008

1387

60

Bjärred grund

2009

1155

61

Bjärred grund

2010

1269

62

Bjärred grund

2011

1253

63

Bjärred grund

2012

1629

64

Bjärred grund

2013

739

65

Bjärred grund

2014

987

66

Bjärred grund

2015

1203

67

Bjärred grund

2016

795

68

Bjärred grund

2017

1371

69

Bjärred grund

2018

1133

70

Bjärred grund

2019

1000

71

Bjärred grund

2020

1373

72

Bjärred djup

1997

1061

73

Bjärred djup

1998

557

74

Bjärred djup

1999

728

75

Bjärred djup

2000

872

76

Bjärred djup

2001

557

77

Bjärred djup

2002

869

78

Bjärred djup

2003

915

79

Bjärred djup

2004

1003

80

Bjärred djup

2005

752

81

Bjärred djup

2006

613

82

Bjärred djup

2007

216

83

Bjärred djup

2008

405

84

Bjärred djup

2009

552

85

Bjärred djup

2010

461

86

Bjärred djup

2011

565

87

Bjärred djup

2012

971

88

Bjärred djup

2013

635

89

Bjärred djup

2014

709

90

Bjärred djup

2015

685

91

Bjärred djup

2016

528

92

Bjärred djup

2017

523

93

Bjärred djup

2018

731

94

Bjärred djup

2019

701

95

Bjärred djup

2020

715

96

Landskrona grund

1997

696

97

Landskrona grund

1998

509

98

Landskrona grund

1999

603

99

Landskrona grund

2000

691

100

Landskrona grund

2001

853

101

Landskrona grund

2002

555

102

Landskrona grund

2003

819

103

Landskrona grund

2004

869

104

Landskrona grund

2005

859

105

Landskrona grund

2006

568

106

Landskrona grund

2007

720

107

Landskrona grund

2008

1037

108

Landskrona grund

2009

912

109

Landskrona grund

2010

789

110

Landskrona grund

2011

784

111

Landskrona grund

2012

965

112

Landskrona grund

2013

680

113

Landskrona grund

2014

763

114

Landskrona grund

2015

1048

115

Landskrona grund

2016

725

116

Landskrona grund

2017

755

117

Landskrona grund

2018

733

118

Landskrona grund

2019

1056

119

Landskrona grund

2020

957

120

Landskrona djup

1997

395

121

Landskrona djup

1998

317

122

Landskrona djup

1999

259

123

Landskrona djup

2000

293

124

Landskrona djup

2001

389

125

Landskrona djup

2002

505

126

Landskrona djup

2003

624

127

Landskrona djup

2004

677

128

Landskrona djup

2005

349

129

Landskrona djup

2006

240

130

Landskrona djup

2007

205

131

Landskrona djup

2008

344

132

Landskrona djup

2009

424

133

Landskrona djup

2010

459

134

Landskrona djup

2011

424

135

Landskrona djup

2012

365

136

Landskrona djup

2013

560

137

Landskrona djup

2014

312

138

Landskrona djup

2015

347

139

Landskrona djup

2016

381

140

Landskrona djup

2017

360

141

Landskrona djup

2018

547

142

Landskrona djup

2019

0

143

Landskrona djup

2020

0

144

Medelvärde

1997

797

145

Medelvärde

1998

759

146

Medelvärde

1999

711

147

Medelvärde

2000

835

148

Medelvärde

2001

692

149

Medelvärde

2002

787

150

Medelvärde

2003

1029

151

Medelvärde

2004

1169

152

Medelvärde

2005

830

153

Medelvärde

2006

581

154

Medelvärde

2007

708

155

Medelvärde

2008

884

156

Medelvärde

2009

793

157

Medelvärde

2010

760

158

Medelvärde

2011

894

159

Medelvärde

2012

1157

160

Medelvärde

2013

709

161

Medelvärde

2014

807

162

Medelvärde

2015

889

163

Medelvärde

2016

691

164

Medelvärde

2017

818

165

Medelvärde

2018

579

166

Medelvärde

2019

518

167

Medelvärde

2020

596

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Klagshamns grunda station hade vid 2020 års undersökning, precis som de två åren innan, så pass lite ålgräs att provtagning inte var möjlig. På den djupa stationen ökade tätheten jämfört med de senaste fem åren och uppgick till 528 skott per kvadratmeter, vilket är i mellersta delen av den mätseriens värden.

Trots en fortfarande mycket dålig förekomst av ålgräs på Klagshamns grunda station fanns det detta år nya små glesa bestånd så ålgräset verkar vara på väg mot en återhämtning. Två varma somrar 2018 och 2019 har sannolikt haft olika lokala effekter på ålgräset, där skillnader i exempelvis omvärldsfaktorer såsom vattenomsättning och djup har varit avgörande för ålgräsets kondition. Det har troligen varit för varmt för ålgräset, två år i rad, på Klagshamns grunda station då den ligger i ett område med vidsträckta grundområden och har relativt låg vattenomsättning.

Även detta år observerades bara enstaka plantor på Landskronas djupa station så inga prover kunde tas. Kraftig sandöverlagring observerades och endast mycket små fläckvisa bestånd kunde urskiljas. Den dåliga förekomsten kan vara en följd av vågerosion och möjligen även en effekt av förhöjd vattentemperatur vilket kan leda till att plantorna försvagas.

Totalt sett har skottätheten på de sex stationerna minskat under den redovisade perioden. Tas inte Klagshamns grunda station och Landskronas djupa station med det senaste året så har skottätheten på de övriga fyra ökat. Skottätheten varierar stort mellan åren för de olika inventeringsområdena. Generellt är tätheten högre i de grunda stationerna än i de djupa vilket beror på de naturliga effekterna av skillnader i ljusklimat på olika vattendjup.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2022-10-18