Gå direkt till sidans innehåll

Vattenanvändning

Nyckeltal SE. 6.4. 2

Uppgifter på dricksvattenanvändningen rapporteras in till (VASS) Svenskt Vattens statistikinsamling varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Total vattenanvändning för Malmö per sektor

Rad-id Vattenförbrukning Senaste värdet (Mm³) Datum

0

Totalt

 25,74

2022

1

Hushåll

 19,69

2022

2

Industri

 4,430

2022

3

Offentlig

 1,627

2022

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Den debiterade vattenanvändningen för hela Malmö sjönk under år 2022 till 25,7 miljoner kubikmeter, vilket är i samma storleksordning som år 2015 och 2016. Sedan år 2015 har användningen legat kring 26 miljoner kubikmeter per år med en högsta användning år 2021 på 26,8 miljoner kubikmeter. Mellan år 2005 och 2014 var den totala vattenanvändningen för de tre sektorerna något lägre och uppgick till ungefär 25 miljoner kubikmeter per år.

Förutom det vatten som debiteras olika förbrukare används ytterligare vatten exempelvis till en del fontäner i staden samt av Räddningstjänsten Syd till brandsläckning. En del vatten försvinner också som läckage från ledningsnätet.

Senast uppdaterad: 2023-10-10