Gå direkt till sidans innehåll

Biltrafikmängder

Nyckeltal SE.4.3.4

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Kommungränssnittet

1975

116000

1

Kommungränssnittet

1976

116000

2

Kommungränssnittet

1977

140000

3

Kommungränssnittet

1978

147000

4

Kommungränssnittet

1979

136000

5

Kommungränssnittet

1980

134000

6

Kommungränssnittet

1981

132000

7

Kommungränssnittet

1982

130000

8

Kommungränssnittet

1983

133000

9

Kommungränssnittet

1984

138000

10

Kommungränssnittet

1985

145000

11

Kommungränssnittet

1986

149000

12

Kommungränssnittet

1987

160000

13

Kommungränssnittet

1988

160000

14

Kommungränssnittet

1989

166000

15

Kommungränssnittet

1990

170000

16

Kommungränssnittet

1991

163000

17

Kommungränssnittet

1992

169000

18

Kommungränssnittet

1993

166000

19

Kommungränssnittet

1994

177000

20

Kommungränssnittet

1995

174000

21

Kommungränssnittet

1996

170000

22

Kommungränssnittet

1997

169000

23

Kommungränssnittet

1998

173000

24

Kommungränssnittet

1999

177000

25

Kommungränssnittet

2000

208000

26

Kommungränssnittet

2001

214000

27

Kommungränssnittet

2002

214000

28

Kommungränssnittet

2003

216000

29

Kommungränssnittet

2004

225000

30

Kommungränssnittet

2005

230000

31

Kommungränssnittet

2006

240000

32

Kommungränssnittet

2007

259000

33

Kommungränssnittet

2008

260000

34

Kommungränssnittet

2009

255000

35

Kommungränssnittet

2010

258000

36

Kommungränssnittet

2011

257000

37

Kommungränssnittet

2012

260000

38

Kommungränssnittet

2013

260000

39

Kommungränssnittet

2014

252000

40

Kommungränssnittet

2015

255000

41

Kommungränssnittet

2016

269000

42

Kommungränssnittet

2017

280000

43

Kommungränssnittet

2018

268000

44

Kommungränssnittet

2019

273000

45

Kommungränssnittet

2020

229000

46

Kommungränssnittet

2021

264000

47

Centrala snittet

1975

228000

48

Centrala snittet

1976

235000

49

Centrala snittet

1977

246000

50

Centrala snittet

1978

250000

51

Centrala snittet

1979

238000

52

Centrala snittet

1980

225000

53

Centrala snittet

1981

221000

54

Centrala snittet

1982

221000

55

Centrala snittet

1983

223000

56

Centrala snittet

1984

229000

57

Centrala snittet

1985

230000

58

Centrala snittet

1986

229000

59

Centrala snittet

1987

234000

60

Centrala snittet

1988

241000

61

Centrala snittet

1989

245000

62

Centrala snittet

1990

245000

63

Centrala snittet

1991

249000

64

Centrala snittet

1992

250000

65

Centrala snittet

1993

250000

66

Centrala snittet

1994

248000

67

Centrala snittet

1995

249000

68

Centrala snittet

1996

244000

69

Centrala snittet

1997

240000

70

Centrala snittet

1998

234000

71

Centrala snittet

1999

234000

72

Centrala snittet

2000

240000

73

Centrala snittet

2001

237000

74

Centrala snittet

2002

232000

75

Centrala snittet

2003

228000

76

Centrala snittet

2004

228000

77

Centrala snittet

2005

210000

78

Centrala snittet

2006

212000

79

Centrala snittet

2007

218000

80

Centrala snittet

2008

211000

81

Centrala snittet

2009

208000

82

Centrala snittet

2010

204000

83

Centrala snittet

2011

203000

84

Centrala snittet

2012

186000

85

Centrala snittet

2013

188000

86

Centrala snittet

2014

191000

87

Centrala snittet

2015

199000

88

Centrala snittet

2016

200000

89

Centrala snittet

2017

200000

90

Centrala snittet

2018

194000

91

Centrala snittet

2019

192000

92

Centrala snittet

2020

168000

93

Centrala snittet

2021

181000

94

Yttre Ringvägssnittet

2000

113000

95

Yttre Ringvägssnittet

2001

115000

96

Yttre Ringvägssnittet

2002

119000

97

Yttre Ringvägssnittet

2003

125000

98

Yttre Ringvägssnittet

2004

131000

99

Yttre Ringvägssnittet

2005

135000

100

Yttre Ringvägssnittet

2006

140000

101

Yttre Ringvägssnittet

2007

146000

102

Yttre Ringvägssnittet

2008

145000

103

Yttre Ringvägssnittet

2009

147000

104

Yttre Ringvägssnittet

2010

144000

105

Yttre Ringvägssnittet

2011

144000

106

Yttre Ringvägssnittet

2012

147000

107

Yttre Ringvägssnittet

2013

146000

108

Yttre Ringvägssnittet

2014

153000

109

Yttre Ringvägssnittet

2015

152000

110

Yttre Ringvägssnittet

2016

154000

111

Yttre Ringvägssnittet

2017

157000

112

Yttre Ringvägssnittet

2018

161000

113

Yttre Ringvägssnittet

2019

163000

114

Yttre Ringvägssnittet

2020

155000

115

Yttre Ringvägssnittet

2021

161000

116

Totalt

2000

560000

117

Totalt

2001

566000

118

Totalt

2002

566000

119

Totalt

2003

569000

120

Totalt

2004

584000

121

Totalt

2005

576000

122

Totalt

2006

592000

123

Totalt

2007

623000

124

Totalt

2008

616000

125

Totalt

2009

609000

126

Totalt

2010

606000

127

Totalt

2011

604000

128

Totalt

2012

593000

129

Totalt

2013

594000

130

Totalt

2014

596000

131

Totalt

2015

606000

132

Totalt

2016

622000

133

Totalt

2017

636000

134

Totalt

2018

623000

135

Totalt

2019

629000

136

Totalt

2020

552000

137

Totalt

2021

606000

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre här redovisade snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2020 var den totala biltrafikmängden lägre än tidigare år vilket troligen är en följd av coronapandemin. Under år 2021 ökade biltrafikmängderna igen och uppgick till 606 000 fordon totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet ökade under år 2021 och uppgick till strax över 180 000 fordon. Totalt sett har biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend och ökade också år 2021 till drygt 264 000 fordon. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000 och ligger nu på strax över 161 000 fordon. För år 2020 saknas uppgifter för moped- och cykeltrafiken på grund av

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2022-03-10