Gå direkt till sidans innehåll

Biltrafikmängder

Nyckeltal SE.4.3.4

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar vid tre mätsnitt i Malmö.

Antal bilar per medelvardagsdygn vid tre snitt i Malmö

Rad-id Biltrafiksnitt Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt

 606000

2021

1

Kommungränssnittet

 264000

2021

2

Centrala snittet

 181000

2021

3

Yttre Ringvägssnittet

 161000

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala sammanlagda trafikmängden vid alla tre här redovisade snitten i Malmö som alltså visar på en total ökning av biltrafiken sedan år 2000. Under år 2020 var den totala biltrafikmängden lägre än tidigare år vilket troligen är en följd av coronapandemin. Under år 2021 ökade biltrafikmängderna igen och uppgick till 606 000 fordon totalt sett.

Trafikmängden vid Centrala snittet ökade under år 2021 och uppgick till strax över 180 000 fordon. Totalt sett har biltrafiken i Centrala snittet minskat sedan år 1975. Trafikmängden vid Kommungränssnittet visar totalt sett en ökande trend och ökade också år 2021 till drygt 264 000 fordon. Biltrafiken i Yttre Ringvägssnittet uppvisar en liten men stadigt ökande trend sedan år 2000 och ligger nu på strax över 161 000 fordon. För år 2020 saknas uppgifter för moped- och cykeltrafiken på grund av

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i till exempel de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2022-03-10