Gå direkt till sidans innehåll

Bil och cykel

Nyckeltal SE.4.3.2

Trafikmängderna i Malmö mäts, på ett flertal platser, varje år och samlas i Fastighets- och gatukontorets trafikdatabas. Nedan visas antal bilar och cyklar vid två mätsnitt i Malmö.

Antal bilar och cyklar per medelvardagsdygn vid två snitt i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Bil Centrala snittet

2003

235200

1

Bil Centrala snittet

2004

232400

2

Bil Centrala snittet

2005

204300

3

Bil Centrala snittet

2006

201600

4

Bil Centrala snittet

2007

210500

5

Bil Centrala snittet

2008

201500

6

Bil Centrala snittet

2009

199300

7

Bil Centrala snittet

2010

199900

8

Bil Centrala snittet

2011

194900

9

Bil Centrala snittet

2012

179500

10

Bil Centrala snittet

2013

180300

11

Bil Centrala snittet

2014

184100

12

Bil Centrala snittet

2015

191200

13

Bil Centrala snittet

2016

189900

14

Bil Centrala snittet

2017

183400

15

Bil Centrala snittet

2018

180400

16

Bil Centrala snittet

2019

181000

17

Bil Centrala snittet

2020

164100

18

Bil Centrala snittet

2021

172600

19

Bil Centrala snittet

2022

172200

20

Cykel Centrala snittet

2003

42440

21

Cykel Centrala snittet

2004

42160

22

Cykel Centrala snittet

2005

43780

23

Cykel Centrala snittet

2006

40890

24

Cykel Centrala snittet

2007

45360

25

Cykel Centrala snittet

2008

51430

26

Cykel Centrala snittet

2009

52290

27

Cykel Centrala snittet

2010

56020

28

Cykel Centrala snittet

2011

57450

29

Cykel Centrala snittet

2012

61960

30

Cykel Centrala snittet

2013

61460

31

Cykel Centrala snittet

2014

67960

32

Cykel Centrala snittet

2015

64760

33

Cykel Centrala snittet

2016

69800

34

Cykel Centrala snittet

2017

69250

35

Cykel Centrala snittet

2018

75520

36

Cykel Centrala snittet

2019

75870

37

Cykel Centrala snittet

2020

57450

38

Cykel Centrala snittet

2021

59840

39

Cykel Centrala snittet

2022

70480

40

Bil Kanalbrosnittet

2003

91100

41

Bil Kanalbrosnittet

2004

94000

42

Bil Kanalbrosnittet

2005

94100

43

Bil Kanalbrosnittet

2006

99500

44

Bil Kanalbrosnittet

2007

103200

45

Bil Kanalbrosnittet

2008

102100

46

Bil Kanalbrosnittet

2009

93700

47

Bil Kanalbrosnittet

2010

91600

48

Bil Kanalbrosnittet

2011

87500

49

Bil Kanalbrosnittet

2012

85400

50

Bil Kanalbrosnittet

2013

86500

51

Bil Kanalbrosnittet

2014

83100

52

Bil Kanalbrosnittet

2015

89900

53

Bil Kanalbrosnittet

2016

90900

54

Bil Kanalbrosnittet

2017

83500

55

Bil Kanalbrosnittet

2018

74400

56

Bil Kanalbrosnittet

2019

77300

57

Bil Kanalbrosnittet

2020

71200

58

Bil Kanalbrosnittet

2021

73000

59

Bil Kanalbrosnittet

2022

74400

60

Cykel Kanalbrosnittet

2003

26880

61

Cykel Kanalbrosnittet

2004

28300

62

Cykel Kanalbrosnittet

2005

26820

63

Cykel Kanalbrosnittet

2006

29980

64

Cykel Kanalbrosnittet

2007

29560

65

Cykel Kanalbrosnittet

2008

30970

66

Cykel Kanalbrosnittet

2009

30990

67

Cykel Kanalbrosnittet

2010

34140

68

Cykel Kanalbrosnittet

2011

33950

69

Cykel Kanalbrosnittet

2012

34860

70

Cykel Kanalbrosnittet

2013

35750

71

Cykel Kanalbrosnittet

2014

34840

72

Cykel Kanalbrosnittet

2015

34880

73

Cykel Kanalbrosnittet

2016

39260

74

Cykel Kanalbrosnittet

2017

37610

75

Cykel Kanalbrosnittet

2018

43420

76

Cykel Kanalbrosnittet

2019

42520

77

Cykel Kanalbrosnittet

2020

35750

78

Cykel Kanalbrosnittet

2021

34740

79

Cykel Kanalbrosnittet

2022

41010

80

Cykel totalt

2003

69320

81

Cykel totalt

2004

70460

82

Cykel totalt

2005

70600

83

Cykel totalt

2006

70870

84

Cykel totalt

2007

74920

85

Cykel totalt

2008

82400

86

Cykel totalt

2009

83280

87

Cykel totalt

2010

90160

88

Cykel totalt

2011

91400

89

Cykel totalt

2012

96820

90

Cykel totalt

2013

97210

91

Cykel totalt

2014

102800

92

Cykel totalt

2015

99640

93

Cykel totalt

2016

109060

94

Cykel totalt

2017

106860

95

Cykel totalt

2018

118940

96

Cykel totalt

2019

118390

97

Cykel totalt

2020

93200

98

Cykel totalt

2021

94580

99

Cykel totalt

2022

111490

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Trenden ovan avser den totala mängden cyklar vid Centrala snittet och Kanalbrosnittet. Den visar på en total ökning av cykeltrafiken vid dessa två mätsnitt i Malmö. Biltrafiken i Centrala snittet visar totalt sett på en nedåtgående trend under den redovisade perioden. Cykeltrafiken vid Centrala snittet uppvisar under perioden 2003-2022 en ökande trend. Kanalbrosnittet uppvisar en minskande biltrafik med ett högsta värde år 2007 och det lägsta år 2020. I kanalbrosnittet ökar cykeltrafiken totalt sett även om nedgångar uppträder vissa år.

Trafiken i Malmö studeras bland annat genom undersökningar av trafikmängderna över olika definierade geografiska områden eller snitt. Snitten utformas genom ett antal mätpunkter där antal passager per dygn mäts med återkommande frekvens. För att följa trafikutvecklingen i de centrala delarna av Malmö mäts trafiken i 27 olika mätpunkter, vilka bildar en ring innanför de stora gatorna i centrala delen av staden (Centrala snittet).

Senast uppdaterad: 2023-03-27