Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning

Nyckeltal SE.9.3.1

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010, 2015 och 2020. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Betesmark

2010

318

1

Betesmark

2015

311

2

Betesmark

2020

274

3

Åkermark

2010

4939

4

Åkermark

2015

4571

5

Åkermark

2020

4559

6

Skogsmark, produktiv

2010

269

7

Skogsmark, produktiv

2015

296

8

Skogsmark, produktiv

2020

300

9

Skogsmark, improduktiv

2010

2

10

Skogsmark, improduktiv

2015

1

11

Skogsmark, improduktiv

2020

2

12

Bebyggd och anlagd mark

2010

6769

13

Bebyggd och anlagd mark

2015

7158

14

Bebyggd och anlagd mark

2020

7147

15

Öppen myrmark

2010

41

16

Öppen myrmark

2015

28

17

Öppen myrmark

2020

40

18

Övrig mark

2010

3405

19

Övrig mark

2015

3401

20

Övrig mark

2020

3426

21

Total vattenareal

2010

17644

22

Total vattenareal

2015

17640

23

Total vattenareal

2020

17840

24

Total landareal

2010

15745

25

Total landareal

2015

15765

26

Total landareal

2020

15748

Datakälla: SCB
Senast uppdaterad: 2022-10-24