Gå direkt till sidans innehåll

Markanvändning

Nyckeltal SE.9.3.1

För hela Sverige har SCB tagit fram uppgifter om markanvändning avseende år 2010, 2015 och 2020. Statistiken baseras på uppgifter om marken och dess användning vilka samlas in av SCB och andra myndigheter och organisationer.

Markanvändning inom kommunen.

Rad-id Markanvändning Senaste värdet Datum

0

Total landareal

 15748

2020

1

Betesmark

 274

2020

2

Åkermark

 4559

2020

3

Skogsmark, produktiv

 300

2020

4

Skogsmark, improduktiv

 2

2020

5

Bebyggd och anlagd mark

 7147

2020

6

Öppen myrmark

 40

2020

7

Övrig mark

 3426

2020

8

Total vattenareal

 17840

2020

Datakälla: SCB
Senast uppdaterad: 2022-10-24