Gå direkt till sidans innehåll

Invånartäthet

Nyckeltal SE.9.1.1

För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna inom Malmö kommun för åren 1990-2020 redovisas här.

Invånartäthet i kommunens tätorter

Rad-id Mätområde Datum Värde (Inv/km²)

0

Bunkeflostrand

1990

2260

1

Bunkeflostrand

1995

1969

2

Bunkeflostrand

2000

2054

3

Bunkeflostrand

2005

2410

4

Bunkeflostrand

2010

2863

5

Bunkeflostrand

2015

2740

6

Bunkeflostrand

2018

2854

7

Bunkeflostrand

2020

3032

8

Oxie

1990

3039

9

Oxie

1995

2934

10

Oxie

2000

2906

11

Oxie

2005

2802

12

Oxie

2010

2678

13

Oxie

2015

2291

14

Oxie

2018

2361

15

Oxie

2020

2406

16

Malmö

1990

3281

17

Malmö

1995

3390

18

Malmö

2000

3584

19

Malmö

2005

3584

20

Malmö

2010

3651

21

Malmö

2015

3915

22

Malmö

2018

4117

23

Malmö

2020

4150

24

Skumparp

2010

1329

25

Skumparp

2015

984

26

Skumparp

2018

1090

27

Skumparp

2020

1069

28

Tygelsjö

1990

2135

29

Tygelsjö

1995

2118

30

Tygelsjö

2000

2058

31

Tygelsjö

2005

2067

32

Tygelsjö

2010

2215

33

Tygelsjö

2015

1876

34

Tygelsjö

2018

1883

35

Tygelsjö

2020

1948

36

Vintrie

2000

1128

37

Vintrie

2005

1924

38

Vintrie

2010

2253

39

Vintrie

2015

1676

40

Vintrie

2018

1738

41

Vintrie

2020

1264

42

Totalt

1990

3235

43

Totalt

1995

3310

44

Totalt

2000

3482

45

Totalt

2005

3488

46

Totalt

2010

3540

47

Totalt

2015

3693

48

Totalt

2018

3874

49

Totalt

2020

3909

Datakälla: SCB

Kommentar

Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat sin invånartäthet mellan år 1990 och 2018 vilket ses i den stigande trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och 2010.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015 års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 och senare år är därför inte helt jämförbara med tidigare års siffror.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolkning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett mer noggrant sätt än vad som går att göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB.

Senast uppdaterad: 2022-10-19