Gå direkt till sidans innehåll

Råka och skrattmås

Nyckeltal SE.7.3.5

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av råka och skrattmås

Rad-id Mätområde Datum Värde (par)

0

Råka

1989

331

1

Råka

1997

751

2

Råka

1998

888

3

Råka

1999

1181

4

Råka

2000

1161

5

Råka

2001

1394

6

Råka

2002

1477

7

Råka

2003

1664

8

Råka

2004

1763

9

Råka

2005

1672

10

Råka

2006

1753

11

Råka

2007

1564

12

Råka

2008

1636

13

Råka

2009

1689

14

Råka

2010

1746

15

Råka

2011

1666

16

Råka

2012

1600

17

Råka

2013

1606

18

Råka

2014

1685

19

Råka

2015

1671

20

Råka

2016

1723

21

Råka

2017

1744

22

Råka

2018

1708

23

Råka

2019

1657

24

Råka

2020

1547

25

Råka

2021

1575

26

Råka

2022

1484

27

Skrattmås

1990

380

28

Skrattmås

1992

700

29

Skrattmås

1993

500

30

Skrattmås

1994

500

31

Skrattmås

1995

558

32

Skrattmås

1996

731

33

Skrattmås

1997

600

34

Skrattmås

1998

660

35

Skrattmås

1999

775

36

Skrattmås

2000

1200

37

Skrattmås

2001

1200

38

Skrattmås

2002

1300

39

Skrattmås

2003

1375

40

Skrattmås

2004

1100

41

Skrattmås

2005

1250

42

Skrattmås

2006

1300

43

Skrattmås

2007

1145

44

Skrattmås

2008

1000

45

Skrattmås

2009

1000

46

Skrattmås

2010

120

47

Skrattmås

2011

15

48

Skrattmås

2014

250

49

Skrattmås

2019

100

50

Skrattmås

2020

175

51

Skrattmås

2022

50

52

Totalt

1989

331

53

Totalt

1990

380

54

Totalt

1992

700

55

Totalt

1993

500

56

Totalt

1994

500

57

Totalt

1995

558

58

Totalt

1996

731

59

Totalt

1997

1351

60

Totalt

1998

1548

61

Totalt

1999

1956

62

Totalt

2000

2361

63

Totalt

2001

2594

64

Totalt

2002

2777

65

Totalt

2003

3039

66

Totalt

2004

2863

67

Totalt

2005

2922

68

Totalt

2006

3053

69

Totalt

2007

2709

70

Totalt

2008

2636

71

Totalt

2009

2689

72

Totalt

2010

1866

73

Totalt

2011

1681

74

Totalt

2012

1600

75

Totalt

2013

1606

76

Totalt

2014

1935

77

Totalt

2015

1671

78

Totalt

2016

1723

79

Totalt

2017

1744

80

Totalt

2018

1708

81

Totalt

2019

1757

82

Totalt

2020

1722

83

Totalt

2021

1575

84

Totalt

2022

1534

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening

Kommentar

Antalet häckande par av råka har legat kring 1600 par alltsedan år 2003 men de senaste tre åren har de minskat något. Uppgifterna avser antalet par i hela kommunen. Råkorna inventerades endast en gång före år 1997.

Däremot har antalet häckande par av skrattmås tydligt minskat. Statistiken avser endast hamnområdena men arten har inte häckat i andra delar av kommunen under dessa år. Skrattmåsen har dock inte inventerats varje år sedan år 2011.

Senast uppdaterad: 2022-10-24