Gå direkt till sidans innehåll

Gäss

Nyckeltal SE.7.3.4

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av gäss

Rad-id Mätområde Datum Värde (par)

0

Grågås

2003

187

1

Grågås

2004

187

2

Grågås

2005

187

3

Grågås

2010

104

4

Grågås

2011

85

5

Grågås

2012

96

6

Grågås

2013

85

7

Grågås

2014

67

8

Grågås

2015

40

9

Grågås

2016

23

10

Grågås

2017

27

11

Grågås

2018

23

12

Grågås

2019

29

13

Grågås

2020

37

14

Grågås

2021

32

15

Grågås

2022

37

16

Vitkindad gås

2004

174

17

Vitkindad gås

2005

174

18

Vitkindad gås

2010

198

19

Vitkindad gås

2011

201

20

Vitkindad gås

2012

185

21

Vitkindad gås

2013

165

22

Vitkindad gås

2014

90

23

Vitkindad gås

2015

62

24

Vitkindad gås

2016

44

25

Vitkindad gås

2017

30

26

Vitkindad gås

2018

18

27

Vitkindad gås

2019

17

28

Vitkindad gås

2020

21

29

Vitkindad gås

2021

21

30

Vitkindad gås

2022

18

31

Totalt

2003

187

32

Totalt

2004

361

33

Totalt

2005

361

34

Totalt

2010

302

35

Totalt

2011

286

36

Totalt

2012

281

37

Totalt

2013

250

38

Totalt

2014

157

39

Totalt

2015

102

40

Totalt

2016

67

41

Totalt

2017

57

42

Totalt

2018

41

43

Totalt

2019

46

44

Totalt

2020

58

45

Totalt

2021

53

46

Totalt

2022

55

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening

Kommentar

Antalet häckande par av grågås och vitkindad gås har minskat sedan år 2004. Detta beror till stor del på att arbete pågår med att få ner antalet gäss i Malmös parker. För att minska stammen av gäss plockas äggen bort så att gässen därigenom hindras att föröka sig.

De redovisade siffrorna avser antalet häckande par i Innerstaden och Bulltofta i Malmö. Observera att arterna inte inventerades år 2006-2009.

Senast uppdaterad: 2022-10-24