Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad areal

Nyckeltal SE.7.1.1

Den areal som är skyddad i Malmö är naturreservat. Naturreservat bildas av länsstyrelser och kommuner med stöd av miljöbalken. Malmö stad har under ett flertal år arbetat med att inrätta flera naturreservat i kommunen.

Areal som har formellt skydd.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Landareal

2009

2

1

Landareal

2010

192

2

Landareal

2011

282

3

Landareal

2012

280

4

Landareal

2013

431

5

Landareal

2014

431

6

Landareal

2015

433

7

Landareal

2016

433

8

Landareal

2017

433

9

Landareal

2018

433

10

Landareal

2019

542

11

Landareal

2020

542

12

Landareal

2021

542

13

Vattenareal

2009

102

14

Vattenareal

2010

618

15

Vattenareal

2011

515

16

Vattenareal

2012

517

17

Vattenareal

2013

1059

18

Vattenareal

2014

1059

19

Vattenareal

2015

1041

20

Vattenareal

2016

1041

21

Vattenareal

2017

1041

22

Vattenareal

2018

1041

23

Vattenareal

2019

1064

24

Vattenareal

2020

1065

25

Vattenareal

2021

1065

26

Totalt

2009

104

27

Totalt

2010

810

28

Totalt

2011

797

29

Totalt

2012

797

30

Totalt

2013

1490

31

Totalt

2014

1490

32

Totalt

2015

1474

33

Totalt

2016

1474

34

Totalt

2017

1474

35

Totalt

2018

1606

36

Totalt

2019

1606

37

Totalt

2020

1607

38

Totalt

2021

1607

Datakälla: SCB

Kommentar

Inom Malmö kommuns gränser är för närvarande 1065 hektar av vattenarealen samt 542 hektar av landarealen skyddat som naturreservat. Totalt sett utgör den skyddade arealen 4,8 % av kommunens land- och vattenareal år 2021.

Bunkeflo strandängar blev naturreservat i Malmö år 2007 men beslutet överklagades och vann inte laga kraft förrän år 2010. Beslut om att göra Limhamns kalkbrott till naturreservat togs i kommunen i slutet av år 2010. Under år 2013 beslutade Länsstyrelsen om bildande av ett av Skånes största naturreservat där Tygelsjö strandängar i Malmö kommun ingår. I maj 2019 bildades ett nytt kommunalt naturreservat på Klagshamnsudden.

Arealförändringar mellan åren beror på fortlöpande kvalitetsförbättringar dels i överensstämmelsen i det kartmaterial som används dels i metoden som bearbetar materialet. Uppgifterna har hämtats från SCBs Statistikdatabas.

Senast uppdaterad: 2022-09-27