Gå direkt till sidans innehåll

Etiskt märkta varor

Nyckeltal SE. 13.2. 1

Uppgifter från kommunens ekonomisystem samt leverantörer sammanställs med avseende på etiskt märkta varor inom varugrupperna kaffe, te och bananer.

Andel inköpta varor med etisk märkning inom varugrupperna kaffe, te och bananer

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2006
Senaste värdet:
82,7 % (2021)
Utgångsvärde:
0,5 % (2006)

Kommentar

Andelen inköpta varor med etisk märkning har sammantaget inom varugrupperna kaffe, te och bananer ökat från 0,5 procent år 2006 till nästan 82,7 procent år 2021. Trenden avser ett viktat medelvärde utifrån inköpssumman för respektive varugrupp vilket även mätserien "Totalt" i nyckeltalets tabell ovan avser. Inköpen av etiskt certifierade livsmedel har i alla tre varugrupperna ökat procentuellt sett mellan år 2020 och 2021. Trots detta har den totala andelen etiskt certifierat sjunkit med några procentenheter under år 2021, vilket beror på att summan som utgörs av bananer har ökat. Därmed får den relativt låga siffran etiskt certifierade bananer ett större utslag på helheten. Fairtrade City-kansliet kommer under året att arbeta för att öka andelen etiskt certifierade bananer.

Statistiken baseras på uppgifter från kommunens ekonomisystem samt från och med år 2019 även på uppgifter från leverantörer av automater för dryck. Bananer i fruktkorgar ingår ej i statistiken.

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, bör myndigheter ta hänsyn till miljö-, sociala- och arbetsrättsliga frågor när de gör en upphandling (4 kap, 3§). Om det behövs ska myndigheten också ställa särskilda arbetsrättsliga krav (17 kap, 4§).

Några av de etiska certifieringarna följer också definitionen av så kallad rättvis handel. Eftersom Malmö stad sedan 2006 är en Fairtrade City, åtar kommunen sig att arbeta för ökad andel inköp av rättvist handlade produkter. Läs mer om rättvis handel på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-02-21