Gå direkt till sidans innehåll

Andel ekologisk mjölk

Nyckeltal SE. 12.3. 2

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 2004.

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Rad-id Datum Värde (%)

0

2004

7,7

1

2005

8,1

2

2006

9,3

3

2007

11,3

4

2008

13,4

5

2009

15,1

6

2010

16,2

7

2011

21,1

8

2012

22,6

9

2013

17,8

10

2014

19,8

11

2015

21,2

12

2016

21,7

13

2017

23,3

14

2018

23,4

15

2019

22,5

16

2020

20,9

17

2021

22,1

18

2022

26,5

19

2023

26,0

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Andelen såld ekologisk mjölk minskade något under år 2023 och låg på 26 procent. Detta är det näst högsta värdet under den redovisade tidsperioden. Föregående år uppvisade det högsta värdet sedan år 2004, 26,5 procent. För närvarande är därmed lite mer än en fjärdedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk. Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk minskade dock under år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-03-12