Gå direkt till sidans innehåll

Andel ekologisk mjölk

Nyckeltal SE.12.3.2

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 2004.

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Rad-id Datum Värde (%)

0

2004

7,7

1

2005

8,1

2

2006

9,3

3

2007

11,3

4

2008

13,4

5

2009

15,1

6

2010

16,2

7

2011

21,1

8

2012

22,6

9

2013

17,8

10

2014

19,8

11

2015

21,2

12

2016

21,7

13

2017

23,3

14

2018

23,4

15

2019

22,5

16

2020

20,9

17

2021

22,1

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Andelen såld ekologisk mjölk ökade under år 2021 och låg på 22,1 %. Detta är ändå bland de högsta värdena under den redovisade tidsperioden. För närvarande är därmed en femtedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk. Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk minskade under år 2021.

Senast uppdaterad: 2022-10-06