Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning

Delområde SE.3.1

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område.

Den totala energianvändningen i Malmö minskade med nästan 560 GWh under år 2020 och ligger alltsedan år 2015 under 1990 års användning. Under åren 2016-2018 uppgick minskningen till mer än 100 GWh per år vilket resulterade i 380 GWh totalt sett. Dessförinnan förändrades den totala energianvändningen inte så mycket utan pendlade kring 7000 GWh per år ända sedan 1990-talet. Energianvändningen per person fortsätter att minska i Malmö och år 2020 uppvisade det lägsta värdet, 17,4 MWh/person, under hela den redovisade perioden sedan år 1990. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Trots att målet om 20 procents minskning per person till år 2020, jämfört med den genomsnittliga användningen år 2001-2005, blev uppnått år 2015 krävs det mycket arbete för att energianvändningen ska fortsätta att minska.

För att nå målet om 70 procents minskning av växthusgaserna i Malmö mellan år 1990 och 2030 behöver energianvändningen i hela samhället fortsätta att minska och energin användas så effektivt som möjligt.

Senast uppdaterad: 2023-03-10