Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per sektor

Nyckeltal SE.3.1.1

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Hushåll

1990

2280

1

Hushåll

1995

2480

2

Hushåll

2000

2230

3

Hushåll

2004

2120

4

Hushåll

2010

2400

5

Hushåll

2015

1990

6

Hushåll

2016

2020

7

Hushåll

2017

2000

8

Hushåll

2018

1960

9

Hushåll

2019

1940

10

Hushåll

2020

1860

11

Industri, byggverksamhet

1990

1070

12

Industri, byggverksamhet

1995

893

13

Industri, byggverksamhet

2000

841

14

Industri, byggverksamhet

2004

820

15

Industri, byggverksamhet

2010

740

16

Industri, byggverksamhet

2015

839

17

Industri, byggverksamhet

2016

858

18

Industri, byggverksamhet

2017

858

19

Industri, byggverksamhet

2018

903

20

Industri, byggverksamhet

2019

875

21

Industri, byggverksamhet

2020

780

22

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

36,3

23

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

33,6

24

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

17,3

25

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

24,7

26

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

32,7

27

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

19,9

28

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

20,7

29

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

21,0

30

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2018

20,8

31

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2019

19,8

32

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2020

17,6

33

Offentlig verksamhet

1990

733

34

Offentlig verksamhet

1995

464

35

Offentlig verksamhet

2000

572

36

Offentlig verksamhet

2004

582

37

Offentlig verksamhet

2010

665

38

Offentlig verksamhet

2015

661

39

Offentlig verksamhet

2016

612

40

Offentlig verksamhet

2017

602

41

Offentlig verksamhet

2018

597

42

Offentlig verksamhet

2019

647

43

Offentlig verksamhet

2020

551

44

Transporter

1990

1990

45

Transporter

1995

2160

46

Transporter

2000

1840

47

Transporter

2004

1830

48

Transporter

2010

1970

49

Transporter

2015

2030

50

Transporter

2016

1990

51

Transporter

2017

1920

52

Transporter

2018

1670

53

Transporter

2019

1770

54

Transporter

2020

1630

55

Övriga tjänster

1990

873

56

Övriga tjänster

1995

1220

57

Övriga tjänster

2000

1240

58

Övriga tjänster

2004

1750

59

Övriga tjänster

2010

1540

60

Övriga tjänster

2015

1420

61

Övriga tjänster

2016

1350

62

Övriga tjänster

2017

1320

63

Övriga tjänster

2018

1430

64

Övriga tjänster

2019

1370

65

Övriga tjänster

2020

1210

66

Totalt

1990

6990

67

Totalt

1995

7250

68

Totalt

2000

6740

69

Totalt

2004

7120

70

Totalt

2010

7350

71

Totalt

2015

6960

72

Totalt

2016

6840

73

Totalt

2017

6720

74

Totalt

2018

6580

75

Totalt

2019

6620

76

Totalt

2020

6050

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2020 minskade den totala energianvändningen i Malmö med nästan 580 GWh, jämfört med året innan. Den uppgick år 2020 till 6 050 GWh vilket är 945 GWh lägre än den var år 1990, en minskning med nästan 14 procent. Detta är den lägsta totala energianvändningen under den redovisade perioden sedan år 1990. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. Under åren 2016-2018 uppgick minskningen till mer än 100 GWh per år vilket resulterade i 380 GWh totalt sett.

För endast en kategori har energianvändningen ökat under den redovisade perioden. Inom övriga tjänster används 33 procent mer energi år 2020 jämfört med år 1990. Både transportsektorns och hushållssektorns energianvändning har minskat med drygt 18 procent under samma period och användningen av energi har minskat med nästan 25 procent inom offentlig verksamhet. Inom jordbruk, skogsbruk och fiske har minskningen uppgått till nästan 52 procent medan användningen minskat med 27 procent inom industri och byggverksamhet.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2022-07-18