Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per sektor

Nyckeltal SE. 3.1. 1

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

1990

6990

1

Totalt

1995

7250

2

Totalt

2000

6740

3

Totalt

2004

7120

4

Totalt

2010

7350

5

Totalt

2015

6960

6

Totalt

2016

6840

7

Totalt

2017

6720

8

Totalt

2018

6580

9

Totalt

2019

6620

10

Totalt

2020

6050

11

Totalt

2021

6590

12

Hushåll

1990

2280

13

Hushåll

1995

2480

14

Hushåll

2000

2230

15

Hushåll

2004

2120

16

Hushåll

2010

2400

17

Hushåll

2015

1990

18

Hushåll

2016

2020

19

Hushåll

2017

2000

20

Hushåll

2018

1960

21

Hushåll

2019

1940

22

Hushåll

2020

1860

23

Hushåll

2021

2020

24

Industri, byggverksamhet

1990

1070

25

Industri, byggverksamhet

1995

893

26

Industri, byggverksamhet

2000

841

27

Industri, byggverksamhet

2004

820

28

Industri, byggverksamhet

2010

740

29

Industri, byggverksamhet

2015

839

30

Industri, byggverksamhet

2016

858

31

Industri, byggverksamhet

2017

858

32

Industri, byggverksamhet

2018

903

33

Industri, byggverksamhet

2019

875

34

Industri, byggverksamhet

2020

780

35

Industri, byggverksamhet

2021

1020

36

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

36,3

37

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

33,6

38

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

17,3

39

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

24,7

40

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

32,7

41

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

19,9

42

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

20,7

43

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

21,0

44

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2018

20,8

45

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2019

19,8

46

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2020

17,6

47

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2021

25,3

48

Offentlig verksamhet

1990

733

49

Offentlig verksamhet

1995

464

50

Offentlig verksamhet

2000

572

51

Offentlig verksamhet

2004

582

52

Offentlig verksamhet

2010

665

53

Offentlig verksamhet

2015

661

54

Offentlig verksamhet

2016

612

55

Offentlig verksamhet

2017

602

56

Offentlig verksamhet

2018

597

57

Offentlig verksamhet

2019

647

58

Offentlig verksamhet

2020

551

59

Offentlig verksamhet

2021

605

60

Transporter

1990

1990

61

Transporter

1995

2160

62

Transporter

2000

1840

63

Transporter

2004

1830

64

Transporter

2010

1970

65

Transporter

2015

2030

66

Transporter

2016

1990

67

Transporter

2017

1920

68

Transporter

2018

1670

69

Transporter

2019

1770

70

Transporter

2020

1630

71

Transporter

2021

1660

72

Övriga tjänster

1990

873

73

Övriga tjänster

1995

1220

74

Övriga tjänster

2000

1240

75

Övriga tjänster

2004

1750

76

Övriga tjänster

2010

1540

77

Övriga tjänster

2015

1420

78

Övriga tjänster

2016

1350

79

Övriga tjänster

2017

1320

80

Övriga tjänster

2018

1430

81

Övriga tjänster

2019

1370

82

Övriga tjänster

2020

1210

83

Övriga tjänster

2021

1250

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2021 ökade den totala energianvändningen i Malmö med 540 GWh, jämfört med året innan. Den lägsta totala energianvändningen under den redovisade perioden var år 2020 då energianvändningen uppgick till 6 050 GWh. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. År 2010 var energianvändningen som störst under den redovisade perioden och har sedan dess minskat varje år förutom det senast redovisade.

Energianvändningen uppgick år 2021 till 6 590 GWh vilket är 37 GWh lägre än den var år 2019, en minskning med 0,6 procent. Målet i Energistrategi för Malmö 2022-2030 är att den totala energianvändningen i Malmös geografiska område har inte ökat år 2030 jämfört med år 2019. För kategorierna hushåll, industri och byggverksamhet samt jordbruk, skogsbruk och fiske har energianvändningen ökat sedan år 2019. Inom offentlig verksamhet, transporter samt övriga tjänster har den däremot minskat.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2023-11-20