Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Nyckeltal SE.3.1.2

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Hushåll

1990

9,749

1

Hushåll

1995

10,08

2

Hushåll

2000

8,585

3

Hushåll

2004

7,858

4

Hushåll

2010

8,038

5

Hushåll

2015

6,163

6

Hushåll

2016

6,143

7

Hushåll

2017

5,982

8

Hushåll

2018

5,767

9

Hushåll

2019

5,632

10

Hushåll

2020

5,356

11

Industri, byggverksamhet

1990

4,593

12

Industri, byggverksamhet

1995

3,634

13

Industri, byggverksamhet

2000

3,239

14

Industri, byggverksamhet

2004

3,046

15

Industri, byggverksamhet

2010

2,474

16

Industri, byggverksamhet

2015

2,601

17

Industri, byggverksamhet

2016

2,613

18

Industri, byggverksamhet

2017

2,573

19

Industri, byggverksamhet

2018

2,661

20

Industri, byggverksamhet

2019

2,541

21

Industri, byggverksamhet

2020

2,242

22

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

0,155

23

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

0,137

24

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

0,0666

25

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

0,0917

26

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

0,109

27

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

0,0618

28

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

0,0630

29

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

0,0629

30

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2018

0,0613

31

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2019

0,0574

32

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2020

0,0506

33

Offentlig verksamhet

1990

3,133

34

Offentlig verksamhet

1995

1,888

35

Offentlig verksamhet

2000

2,204

36

Offentlig verksamhet

2004

2,163

37

Offentlig verksamhet

2010

2,223

38

Offentlig verksamhet

2015

2,050

39

Offentlig verksamhet

2016

1,863

40

Offentlig verksamhet

2017

1,803

41

Offentlig verksamhet

2018

1,761

42

Offentlig verksamhet

2019

1,881

43

Offentlig verksamhet

2020

1,583

44

Transporter

1990

8,529

45

Transporter

1995

8,789

46

Transporter

2000

7,086

47

Transporter

2004

6,807

48

Transporter

2010

6,596

49

Transporter

2015

6,293

50

Transporter

2016

6,032

51

Transporter

2017

5,757

52

Transporter

2018

4,909

53

Transporter

2019

5,153

54

Transporter

2020

4,683

55

Övriga tjänster

1990

3,735

56

Övriga tjänster

1995

4,974

57

Övriga tjänster

2000

4,773

58

Övriga tjänster

2004

6,494

59

Övriga tjänster

2010

5,148

60

Övriga tjänster

2015

4,411

61

Övriga tjänster

2016

4,096

62

Övriga tjänster

2017

3,965

63

Övriga tjänster

2018

4,227

64

Övriga tjänster

2019

3,984

65

Övriga tjänster

2020

3,465

66

Totalt

1990

29,89

67

Totalt

1995

29,51

68

Totalt

2000

25,95

69

Totalt

2004

26,46

70

Totalt

2010

24,59

71

Totalt

2015

21,58

72

Totalt

2016

20,81

73

Totalt

2017

20,14

74

Totalt

2018

19,39

75

Totalt

2019

19,25

76

Totalt

2020

17,38

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2020 minskade energianvändningen per invånare med 1,87 MWh/person och den uppgår nu till 17,38 MWh/person. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 41,9 procent mellan år 1990 och 2020. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Inom både hushållssektorn och transportsektorn har energianvändningen per invånare minskat med 45 procent sedan år 1990. Kategorin övriga tjänster har minskat med 7 procent under den redovisade perioden. Inom kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 51 respektive 49 procent. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i Malmö men där har även energianvändningen minskat mest, med hela 67 procent sedan år 1990.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2022-07-18