Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Nyckeltal SE. 3.1. 2

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/person)

0

Totalt

1990

29,89

1

Totalt

1995

29,51

2

Totalt

2000

25,96

3

Totalt

2004

26,46

4

Totalt

2010

24,59

5

Totalt

2015

21,58

6

Totalt

2016

20,81

7

Totalt

2017

20,14

8

Totalt

2018

19,39

9

Totalt

2019

19,25

10

Totalt

2020

17,38

11

Totalt

2021

18,73

12

Hushåll

1990

9,749

13

Hushåll

1995

10,08

14

Hushåll

2000

8,585

15

Hushåll

2004

7,858

16

Hushåll

2010

8,038

17

Hushåll

2015

6,163

18

Hushåll

2016

6,143

19

Hushåll

2017

5,982

20

Hushåll

2018

5,767

21

Hushåll

2019

5,632

22

Hushåll

2020

5,356

23

Hushåll

2021

5,752

24

Industri, byggverksamhet

1990

4,593

25

Industri, byggverksamhet

1995

3,634

26

Industri, byggverksamhet

2000

3,239

27

Industri, byggverksamhet

2004

3,046

28

Industri, byggverksamhet

2010

2,474

29

Industri, byggverksamhet

2015

2,601

30

Industri, byggverksamhet

2016

2,613

31

Industri, byggverksamhet

2017

2,573

32

Industri, byggverksamhet

2018

2,661

33

Industri, byggverksamhet

2019

2,541

34

Industri, byggverksamhet

2020

2,242

35

Industri, byggverksamhet

2021

2,912

36

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

0,155

37

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

0,137

38

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

0,0666

39

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

0,0917

40

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

0,109

41

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

0,0618

42

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

0,0630

43

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

0,0629

44

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2018

0,0613

45

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2019

0,0574

46

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2020

0,0506

47

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2021

0,0720

48

Offentlig verksamhet

1990

3,133

49

Offentlig verksamhet

1995

1,888

50

Offentlig verksamhet

2000

2,204

51

Offentlig verksamhet

2004

2,163

52

Offentlig verksamhet

2010

2,223

53

Offentlig verksamhet

2015

2,050

54

Offentlig verksamhet

2016

1,863

55

Offentlig verksamhet

2017

1,803

56

Offentlig verksamhet

2018

1,761

57

Offentlig verksamhet

2019

1,881

58

Offentlig verksamhet

2020

1,583

59

Offentlig verksamhet

2021

1,719

60

Transporter

1990

8,529

61

Transporter

1995

8,789

62

Transporter

2000

7,086

63

Transporter

2004

6,807

64

Transporter

2010

6,596

65

Transporter

2015

6,293

66

Transporter

2016

6,032

67

Transporter

2017

5,757

68

Transporter

2018

4,909

69

Transporter

2019

5,153

70

Transporter

2020

4,683

71

Transporter

2021

4,721

72

Övriga tjänster

1990

3,735

73

Övriga tjänster

1995

4,974

74

Övriga tjänster

2000

4,773

75

Övriga tjänster

2004

6,494

76

Övriga tjänster

2010

5,148

77

Övriga tjänster

2015

4,411

78

Övriga tjänster

2016

4,096

79

Övriga tjänster

2017

3,965

80

Övriga tjänster

2018

4,227

81

Övriga tjänster

2019

3,985

82

Övriga tjänster

2020

3,465

83

Övriga tjänster

2021

3,550

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2021 ökade energianvändningen per invånare med 1,35 MWh/person och den uppgår nu till 18,73 MWh/person. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 37,4 procent mellan år 1990 och 2021. Minskningen beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till mellan 3800 och 5900 personer årligen, alltsedan år 2006.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2023-11-20