Gå direkt till sidans innehåll

Mer om energistatistiken

Artikel

Information från Serviceförvalntingen om energistatistiken

Statistiken avser total energianvändning, dvs summan av el, fjärrvärme, gas och (i de äldre uppgifterna) olja. Olja används inte längre i Stadsfastigheters fastigheter.

I beräkning av nyckeltal används BTA (Bruttoarea) vilket inkluderar även ouppvärmda delar av fastigheten, detta kan ha påverkan på redovisade nyckeltal.

Datan omfattar samtliga fastigheter som Stadsfastigheter förvaltar. Även de som hyrs ut till privata hyresgäster för ej kommunal verksamhet. År 2008 övertog Stadsfastigheter förvaltningen av Malmös fritidsanläggningar (sporthallar, idrottsplatser, bad etc). För dessa finns inga uppgifter om energianvändning före 2008.

Stadsfastigheter arbetar kontinuerligt med att förbättra och förfina energistatistiken. Även kvalitén på historiska värden förbättras (bl a genom att stämma av data mot E.On). Detta kan medföra att de uppgifter som redovisas ovan kan avvika något från tidigare redovisade uppgifter. Om mätetalet grundas på statistik för ett fåtal fastigheter kan det i vissa fall innebära stora skillnader.

Energianvändningen påverkas av vilken typ av verksamhet som bedrivs, byggnadernas ålder och byggnadstekniska förutsättningar, eventuella externa hyresgäster med egna elabonnemang mm. Även pågående ombyggnationer kan ha viss påverkan på energianvändningen.

Normalårskorrigering innebär, något förenklat, att energianvändningen viktats mot den utomhustemperatur som varit i Malmöregionen under respektive år. Detta för att det ska vara möjligt att mer rättvist jämföra statistiken över flera år.

Senast uppdaterad: 2022-09-21