Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta ytterområden

Nyckeltal SE.5.3.4

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningar vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Maxljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Käglinge rekreationsområde 1

1998

57

1

Käglinge rekreationsområde 1

2000

70

2

Käglinge rekreationsområde 1

2005

51

3

Käglinge rekreationsområde 1

2015

58

4

Käglinge rekreationsområde 2

2005

63

5

Käglinge rekreationsområde 2

2015

57

6

Klagshamns badplats

2005

84

7

Klagshamns badplats

2015

62

8

Klagshamns udde

2005

79

9

Klagshamns udde

2015

62

10

Båtsmansgränd

2005

65

11

Båtsmansgränd

2015

62

12

Gyllins trädgård

2005

63

13

Gyllins trädgård

2015

64

14

Husie mosse

2005

65

15

Husie mosse

2015

69

16

Almåsa koloniområde

2005

60

17

Almåsa koloniområde

2015

55

18

Totalt medel

2005

66,25

19

Totalt medel

2015

61,125

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett har den maximala ljudnivån minskat lite mellan år 2005 och 2015 i de yttre tysta områdena i Malmö. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12