Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE. 5.3. 1

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 1998
Senaste värdet:
47,5 dBA (2020)
Utgångsvärde:
50,778 dBA (1998)

Kommentar

Totalt sett har inga större förändringar skett med den ekvivalenta ljudnivån i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö sedan år 1998. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20