Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta ytterområden

Nyckeltal SE.5.3.4

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningar vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Maxljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Rad-id Tyst område Senaste värdet (dBA) Datum

0

Käglinge rekreationsområde 1

 58

2015

1

Käglinge rekreationsområde 2

 57

2015

2

Klagshamns badplats

 62

2015

3

Klagshamns udde

 62

2015

4

Båtsmansgränd

 62

2015

5

Gyllins trädgård

 64

2015

6

Husie mosse

 69

2015

7

Totalt medel

 61,125

2015

8

Almåsa koloniområde

 55

2015

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett har den maximala ljudnivån minskat lite mellan år 2005 och 2015 i de yttre tysta områdena i Malmö. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12