Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE.5.3.3

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Pildammsparken 1

1998

61

1

Pildammsparken 1

2000

61

2

Pildammsparken 1

2005

77

3

Pildammsparken 1

2015

65

4

Pildammsparken 2

1998

70

5

Pildammsparken 2

2000

68

6

Pildammsparken 2

2005

63

7

Pildammsparken 2

2015

64

8

Slottsparken

1998

61

9

Slottsparken

2000

72

10

Slottsparken

2005

70

11

Slottsparken

2015

72

12

Kungsparken

1998

64

13

Kungsparken

2000

71

14

Kungsparken

2005

72

15

Kungsparken

2015

68

16

Beijers park

1998

62

17

Beijers park

2000

67

18

Beijers park

2005

69

19

Beijers park

2015

71

20

Bulltofta rekreationsområde

1998

65

21

Bulltofta rekreationsområde

2000

64

22

Bulltofta rekreationsområde

2005

61

23

Bulltofta rekreationsområde

2015

64

24

Rosengårdsfältet

1998

63

25

Rosengårdsfältet

2000

61

26

Rosengårdsfältet

2005

67

27

Rosengårdsfältet

2015

76

28

Kroksbäcksparken

1998

61

29

Kroksbäcksparken

2000

79

30

Kroksbäcksparken

2005

64

31

Kroksbäcksparken

2015

63

32

Totalt medel

1998

63,375

33

Totalt medel

2000

67,875

34

Totalt medel

2005

67,875

35

Totalt medel

2015

67,875

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett var den maximala ljudnivån som lägst år 1998 i de centrala stadsmiljöerna i Malmö. Vi de tre senare mättillfällena har den maximala ljudnivån totalt sett legat på samma nivå men med stora individuella skillnader mellan mätplatserna. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Även speciella händelser, såsom soptömning, kranbilar, hundskall, flygplan m.m ger på en del platser vid vissa tillfällen stora utslag på mätningarna. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12