Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE.5.3.3

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Tyst stadsmiljö Senaste värdet (dBA) Datum

0

Pildammsparken 1

 65

2015

1

Pildammsparken 2

 64

2015

2

Slottsparken

 72

2015

3

Kungsparken

 68

2015

4

Beijers park

 71

2015

5

Bulltofta rekreationsområde

 64

2015

6

Rosengårdsfältet

 76

2015

7

Kroksbäcksparken

 63

2015

8

Totalt medel

 67,875

2015

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett var den maximala ljudnivån som lägst år 1998 i de centrala stadsmiljöerna i Malmö. Vi de tre senare mättillfällena har den maximala ljudnivån totalt sett legat på samma nivå men med stora individuella skillnader mellan mätplatserna. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Även speciella händelser, såsom soptömning, kranbilar, hundskall, flygplan m.m ger på en del platser vid vissa tillfällen stora utslag på mätningarna. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12