Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta ytterområden

Nyckeltal SE.5.3.2

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fyra tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Ekvivalent ljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Käglinge rekreationsområde 1

1998

42

1

Käglinge rekreationsområde 1

2000

48

2

Käglinge rekreationsområde 1

2005

35

3

Käglinge rekreationsområde 1

2015

40

4

Käglinge rekreationsområde 2

2005

41

5

Käglinge rekreationsområde 2

2015

36

6

Klagshamns badplats

2005

55

7

Klagshamns badplats

2015

43

8

Klagshamns udde

2005

49

9

Klagshamns udde

2015

46

10

Båtsmansgränd

2005

44

11

Båtsmansgränd

2015

46

12

Gyllins trädgård

2005

39

13

Gyllins trädgård

2015

47

14

Husie mosse

2005

47

15

Husie mosse

2015

55

16

Almåsa koloniområde

2005

41

17

Almåsa koloniområde

2015

38

18

Totalt medel

2005

43,875

19

Totalt medel

2015

43,875

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett ligger den ekvivalenta ljudnivån på samma nivå år 2015 som år 2005 i de yttre tysta områdena i Malmö. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2022-07-12